ขณะนี้ โทรศัพท์โรงเรียน ใช้ได้ตามปกติแล้ว
ท่านสามารถติดต่อ ได้ที่เบอร์ 02 – 7130260-1
เวลา 8:00-16:30 น.

ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้ อีกครั้งหนึ่ง

2561-New-Student-Registration

เรียน ท่านผู้สนใจเยี่ยมชมโรงเรียน

ด้วยวันพุธที่ ๒๓ สิงหาคม เป็นการเยี่ยมชมโรงเรียนครั้งสุดท้ายของปีการศึกษา ๒๕๖๐
ท่านที่สนใจ สามารถลงทะเบียนเยี่ยมชมได้อีกครั้งในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑
สำหรับท่านผู้ปกครองที่บุตรหลานอยู่ในเกณฑ์อายุเข้าเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๑

โรงเรียนทอสีเปิดรับสมัคร นักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๑ ..เพิ่มเติม ดังนี้

– ระดับชั้นเตรียมอนุบาล
– ระดับชั้นอนุบาล ๒ และ ๓
– ระดับประถม ๑ – ๕
หมายเหตุ * รับจำนวนจำกัด
* ผู้ที่สนใจ กรุณาติดต่อขอเยี่ยมชมโรงเรียน

และสมัครภายใน ๒๐ กันยายน เพื่อสอบคัดเลือกในวันที่ ๒๙ กันยายน

คลิกที่นี่

Load More

Back to Top

โรงเรียนทอสี 1023/46 ซอยปรีดีพนมยงค์ 41 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : 0 2713 0260-1 โทรสาร : 0 2391 7433 info@thawsischool.com

จันทร์-ศุกร์ 08.00-16.00 น.

Shares