ผลสรุปประเมินความพึงพอใจ

“ผลจากแบบสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับโรงเรียนทอสี ประจำปีการศึกษา 2563″

เรียน ท่านผู้ปกครอง
โรงเรียนทอสี ขอขอบพระคุณในความร่วมมือที่ท่านได้ทำแบบสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับโรงเรียนทอสี ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนจะนำข้อมูลที่ได้มาพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ทั้งนี้ ได้จัดทำกราฟแสดงผลสำรวจ และแนวทางแก้ไขจากข้อเสนอแนะแบบสำรวจเรียบร้อยแล้ว   จึงแจ้งมาเพื่อทราบตามลิ้งก์ด้านล่าง

กราฟแบบสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับโรงเรียนทอสี  ประจำปีการศึกษา 2563

Back to Top

โรงเรียนทอสี 1023/46 ซอยปรีดีพนมยงค์ 41 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : 0 2713 0260-1 info@thawsischool.com

จันทร์-ศุกร์ 08.00-16.00 น.

Shares