สถิติการบ่มเพาะของผู้ปกครอง

 


DSC_2557

 

สถิติการบ่มเพาะผู้ปกครอง ปีการศึกษา ๒๕๖๓

สรุปแบบประเมินการทำหน้าที่พ่อแม่ผู้แสดงโลก

สรุปการประเมินคุณลักษณะผู้ปกครอง

 

สถิติการบ่มเพาะผู้ปกครอง ปีการศึกษา ๒๕๖๒

สรุปแบบประเมินการทำหน้าที่พ่อแม่ผู้แสดงโลก

สรุปการประเมินคุณลักษณะผู้ปกครอง

 

สถิติการบ่มเพาะผู้ปกครอง ปีการศึกษา ๒๕๖๐

สถิติการจัดกลุ่มคุณลักษณะผู้ปกครองตามนโยบายที่โรงเรียนให้ความสำคัญ ปี ๒๕๖๐

สถิติการประเมินตนเองตามเป้าหมายพัฒนาผู้ปกครอง ปี ๒๕๖๐

สถิติอบรมปฏิบัติธรรม ปี ๒๕๖๐

สถิติอบรมสิปปทายก ปี ๒๕๖๐

 

Back to Top

โรงเรียนทอสี 1023/46 ซอยปรีดีพนมยงค์ 41 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : 0 2713 0260-1 info@thawsischool.com

จันทร์-ศุกร์ 08.00-16.00 น.