เครือข่ายตามรอยในหลวง

เพราะหากขุดลอกฝายเสร็จ100% ฝาย15 นี้จะเก็บกักน้ำได้ปริมาณมหาศาล จึงต้อง‎ขออภัยที่เพิ่มวันขุดลอก‬
เมื่อคำนึงถึงประโยชน์และโอกาสแล้ว จำป็นต้องทำต่อให้จบครับ หากปล่อยไว้เมื่อมีน้ำขัง เราจะลงไปขุดยาก
‪ฟื้นฝายตามรอยในหลวงภาคพิเศษทำให้จบ‬
โปรดช่วยกระจายข่าวไปยังเพื่อนๆ

เชิญชวนทุกท่านสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นด้วยแรงกาย กำลังทรัพย์ หรือบอกต่อความดีกันครับ

 

รายละเอียด