ปฏิบัติธรรมผู้ปกครอง ครั้งที่ ๑ นำโดย พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

วันนี้ (๑๐ มิ.ย. ๕๙)โรงเรียนทอสีจัดปฏิบัติธรรมผู้ปกครอง ครั้งที่ ๑ นำโดย พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต จังหวัดชัยภูมิ ได้เมตตาเดินทางมาแสดงธรรมะบรรยายและนำการปฏิบัติธรรมให้กับผู้ปกครองทอสี
“ เมื่อพูดถึงเรื่องชีวิต ชีวิตคนเรามีทั้งสุขและทุกข์ ความสุขและทุกข์มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ถ้าถามว่าเรารู้สึกกับสุขและทุกข์อย่างไร เชื่อว่าหลายคนตอบได้โดยไม่ต้องคิด คือเรารักสุขเกลียดทุกข์ ถ้าทุกคนมีความรู้สึกชัดเจนต่อความทุกข์ ความรักสุขเกลียดทุกข์มันมีประโยชน์มันทำให้เราพยา ยามหนีห่างจากอันตราย พยายามจะป้องกันตัวจากภัยคุกคามไม่ว่าจะเป็นสัตว์ร้าย เชื้อโรค หรือความยากลำบาก แต่ความรู้สึกที่ว่ามันก่อปัญหาให้กับเรา ยกตัวอย่าง ลูกหลานของเราเพราะความเกลียดทุกข์ เขาจึงไม่อยากทำการบ้าน การบ้านยาก มันเป็นความลำบาก ต้องนั่งเมื่อยหลัง ความรักสุขนี่แหละ ทำให้เขายิ่งไม่สนใจทำการบ้าน ไม่สนใจอ่านหนังสือ ไม่สนใจเตรียมสอบ หรือว่าไม่สนใจช่วยงานบ้าน เพราะความรักสุขเด็กๆจึงชอบของหวาน และไม่ชอบกินผักเพราะผักขม ก็จะมีปัญหาสุขภาพ การออกกำลังกายเป็นของดีเราก็รู้ แต่มันเหนื่อย เพราะความเกลียดทุกข์ทำให้ลูกหลานเราไม่ชอบออกกำลังกาย เพราะฉะนั้นเราจะใช้แค่ความรู้สึกในการเกี่ยวข้องกับสุขหรือทุกข์ไม่เพียงพอ มันอาจเป็นโทษได้ เราต้องใช้ปัญญาด้วย ใช้ปัญญาในการเกี่ยวข้องกับสุขและทุกข์ อย่าใช้ความรู้สึกล้วนๆหรือจะเรียกว่าการใช้เหตุใช้ผลในการเกี่ยวข้องกับสุข และทุกข์ ”