ร้านศูนย์บาท 2559

ร้านศูนย์บาทกำลังจะเริ่มรับซื้อเศษวัสดุแล้ว โดยแยกเป็น
-วันรับซื้อกระดาษและโลหะ
-วันรับซื้อพลาสติกและแก้ว

วัสดุรีไซเคิลที่รับซื้อ
-ประเภทกระดาษ
หนังสือพิมพ์,นิตยสาร,ลังลูกฟูก,สี,ขาวดำ
-ประเภทโลหะ
เหล็ก,สังกะสี,อลูมิเนียม,สแตนเลส
-ประเภทพลาสติก
เนื้อใส,เนื้อขุ่น,สี,กรอบ
-ประเภทแก้ว
ขวดแก้วใส,ขวดแก้วสีต่างๆ

เด็กๆจะได้รับค่าตอบแทนเป็นคูปองที่สามารถใช้จ่ายได้ในร้านค้าของ รร. เพื่อสร้างจิตสำนึกในการแยกขยะ ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น
หมายเหตุ : โปรดดูวันและเวลาในตาราง เพื่อความสะดวกในการคัดแยกและจัดเก็บของทีมงาน

ขอบคุณครับ
ร้านศูนย์บาท

shop 0 table