หนูรอดแน่ถ้าติดรถตู้

“หนูรอดแน่ถ้าติดรถตู้” หนึ่งในกิจกรรมฐานประจำสัปดาห์ของเด็กๆระดับชั้นอนุบาล ๒ ที่คุณครูนำปัญหาที่พบเห็นบ่อย มาให้เด็กๆได้เรียนรู้ เพื่อที่เด็กๆจะสามารถดูแลตัวเองได้ในยามฉุกเฉิน โดยกิจกรรมนี้คุณครูจะให้เด็กๆดูคลิปวิดีโอจำลองสถานการณ์ของเด็กนักเรียน ที่ติดอยู่ในรถ ต่อมาคุณครูให้เด็กๆเสนอว่าถ้าเด็กๆเป็นเด็กในคลิปวิดีโอจะทำอย่างไร โดยเด็กๆได้นำเสนอว่า ทุบกระจกและเปิดประตู

จากนั้นเด็กๆได้เข้าไปจำลองสถานการณ์ว่าเราติดอยู่ในรถตู้เพียงลำพัง โดยคุณครูได้นำวิธีการต่างๆที่เด็กๆนำเสนอมาใช้พ บว่าการทุบกระจกรถ ถ้าไม่มีคนอยู่ใกล้ก็จะไม่สามารถได้ยินเสียง คุณครูเลยชวนเด็กๆคิดว่ามีวิธีอื่นอีกไหม และเด็กๆจึงนำเสนอวิธีการต่างๆเช่น การบีบแตรและการเปิดประตูรถเพื่อที่จะเอาตัวรอด จากการจำลองสถานการณ์เด็กๆได้เรียนรู้การช่วยตัวเองด้วยการบีบแตรรถเพื่อให้ คนอื่นๆได้ยินเสียง เรียนรู้วิธีการเปิดประตูและเรียนรู้ว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรก็ตามสติเป็น สิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ตนเองรอดชีวิตได้