ข้อมูลการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมประจำปีการศึกษา 2565

ข้อมูลศึกษาต่อ (50 × 30ซม.)