ปฏิบัติธรรมผู้ปกครองนำโดยพระอาจารย์ภูวดล ปิยสีโล

วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ พระอาจารย์ภูวดล ปิยสีโลนำผู้ปกครองและคณะครูโรงเรียนทอสีปฏิบัติธรรมเกี่ยวกับการเลี้ยงลูก

การทำสมาธิมีอุบายที่ช่วยให้จิตสงบได้หลากหลายแบบ หนึ่งในนั้นคืออุบายในการเดินจงกรมโดยนับ ๑-๑๐๐ ถ้านับถืง ๘๐ แล้วเผลอลืมว่านับถึงเท่าไรให้กลับไปนับ ๑ ใหม่เพื่อเป็นการฝึกสติในการรู้ตัว

พระอาจารย์ชยสาโร เคยให้อุบายในการทำสมาธิไว้ว่าให้จินตนาการว่าพระพุทธองค์เสด็จมาประทับหน้าเรา นึกในสมาธิว่าด้านหน้าเราผุดเป็นดอกไม้ เมื่อปฏิบัติเสร็จนำถวายท่านเพื่อเป็นพุทธบูชา

การปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ไม่ว่าผู้ปกครองเต็มใจมาหรือไม่ ให้คิดว่าเป็นสิ่งที่จะทำให้ดีที่สุดเพราะไม่ใช่แค่เพื่อเราเท่านั้นให้คิดว่าเรามาปฏิบัติธรรมเพื่อลูก เพียงแค่เรามองเห็นแบบนี้ ความอดทนเพื่อลูกแค่นี้สบายมาก

การในชีวิตประจำวัน เราเดินเพื่อจุดหมาย ใจเรานำไปรออยู่ที่จุดหมายที่เราจะไป แต่การเดินจงกรมนั้น เราเดินเพื่อเดิน เดินเพื่อมีสติรู้ตัวอยู่กับการเดิน เท้าที่เราสัมผัสพื้นที่ต่างกัน กายภายนอกเราอาจจะเหมือนเดินเล่นแต่ภายในใจเรามีความเพียร

590730 ปฏิบัติธรรม ผปค. โดย พระอ.ภูวดล เช้า1

 

590730 ปฏิบัติธรรม ผปค. โดย พระอ.ภูวดล เช้า2

 

590730 ปฏิบัติธรรม ผปค. โดย พระอ.ภูวดล บ่าย