ปฏิบัติธรรมผู้ปกครองครั้งที่ ๗ นำโดย พระอาจารย์ครรชิต คุณวโร

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนทอสีจัดปฏิบัติธรรมผู้ปกครองครั้งที่ ๗ นำโดย พระอาจารย์ครรชิต คุณวโร ได้เมตตาเดินทางมาแสดงธรรมะบรรยายและนำการปฏิบัติธรรมให้กับผู้ปกครอง โรงเรียนทอสี


“กัลยาณมิตรเป็นทั้งหมดของความดีงาม เราจะรู้ได้อย่างไรว่าทำอย่างไรจึงจะเป็นกัลยาณมิตรต่อตนเอง ทำอย่างไรคนที่เราอยู่ด้วยถึงจะรู้ว่าเป็นกัลยาณมิตร สิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าท่านให้หลักเอาไว้ บุคคลผู้เป็นกัลยาณมิตรก็คือการเป็นมิตรที่จิตใจดีงาม เป็นมิตรที่ดีงาม มิตรที่จะพาเราไปสู่สิ่งที่ดีได้นั้น ต้องดูว่าเขาเองรู้จัก ความดีงามเหล่านั้นไหม รู้ไหมว่าหนทางไหนจะพาเราไปสู่สิ่งที่ดีงาม ดังนั้นด้านแรกดูที่ความรู้ความเข้าใจในโลกในชีวิตของเขา เมื่อเราเข้าไปคุยด้วยแล้ว เขาจะบอก จะสอนและแนะนำว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ ไม่ใช่ดูที่ว่าเขาตามใจเรารึเปล่า เขาชมเราไหม คนที่ชม คนที่มาเอาใจเรา อาจจะไม่ใช่กัลยาณมิตรที่ดี เช่นเดียวกันถ้าผู้ปกครองอยากจะเป็นกัลยาณมิตรให้กับลูก ก็ต้องดูก่อนว่ามีคุณสมบัติพอที่จะเป็นกัลยาณมิตรให้กับลูกหรือเปล่า นั่นคือตัวเรามีความรู้ในทางที่ดีงามแล้วหรือยัง ไม่ใช่สอนตามความรู้สึก ถ้าเราสอนตามความรู้สึกของเรา เราเองอาจจะกลายเป็นสร้างสิ่งที่ไม่ดีให้กับลูก ดังนั้นบุคคลผู้เป็นกัลยาณมิตรจึงต้องมีคุณสมบัติของกัลยาณมิตร ด้านแรกคือ ด้านของปัญญา ด้านที่สองคือเจตนาและจิตใจที่มีต่อบุคคลนั้นๆว่าเป็นอย่างไร ด้านที่สามคือการแสดงออกที่มีต่อบุคคลนั้นๆเป็นอย่างไร มีสามด้านด้วยกันพฤติกรรม การพูด การกระทำ จิตใจและปัญญา ตัวที่ตัดสินก็คือตัวปัญญากับจิตใจ เพราะพฤติกรรมนั้น บางคนทำพฤติกรรมที่ดีแต่เจตนาอาจจะไม่ดีก็ได้ ดังนั้นเราต้องมองให้ลึกลงไปถึงจิตใจหรือเจตนาแล้วดูว่าเขามีความรู้ความ เข้าใจที่ดีงามจะสอนให้แก่เรารึเปล่า”

 

590809 ปฏิบัติธรรม ผปค. โดย  พระอ.ครรชิต ตอน1

 

590809 ปฏิบัติธรรม ผปค. โดย  พระอ.ครรชิต ตอน2