“วันแม่แห่งชาติ”

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทางรัฐได้กำหนดให้เป็นวันแม่แห่งชาติ มานับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๙ เพราะพระองค์ทรงเป็นองค์แม่หลวงของปวงชนชาวไทยและทรงมีพระกรุณาธิคุณอย่าง เปี่ยมล้นต่อเหล่าพสกนิกรชาวไทย

ทางโรงเรียนทอสีจึงจัดงาน “วันแม่แห่งชาติ” ขึ้นในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อแม่หลวงของปวงชนชาวไทยและเป็นการถวาย พระพรในวาระที่พระองค์ ทรงมีพระชนมายุครบ ๗ รอบ (๘๔ พรรษา) และเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านมีต่อปวงชนชาวไทย

โดยมีคุณครูอ้อน บุบผาสวัสดิ์ รัชชตาตะนันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทอสี เป็นประธานในพิธี จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย ถวายความเคารพต่อพระบรมสาทิสลักษณ์และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระ บารมี-สดุดีมหาราชา จากนั้นเป็นการกล่าวคำกลอนถวายพระพรจากเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล ๓ ที่แต่งคำกลองโดยคุณครูนาง ต่อมาตัวแทนนักเรียนและผู้ปกครองอ่านเรียงความเทิดพระเกียรติองค์ราชินี ลำดับถัดมาเป็นการแสดงชุด “หนูมีพระราชินี” จากเด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๓ และการรำถวายพระพรชุด “เฉลิมพจน์ประณตนาถ” ที่ประดิษฐ์ท่ารำและแสดงโดยคุณครูเนยและคุณครูกระต่าย โดยคุณครูหม่อมเป็นผู้ประพันธ์บทอาศิรวาทและขับร้องประกอบการแสดง

วันแม่แห่งชาติถือเป็นวันสำคัญของคนไทยอีกวันหนึ่ง เพราะเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ที่นอกจากจะเป็นวันระลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงแผ่พระเมตตาปก เกล้าฯ ชาวไทยให้ความร่มเย็นเป็นผาสุกแล้ว ยังเป็นการระลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของแม่ผู้ให้กำเนิดอีกด้วย

กลอนถวายพระพรนักเรียนชั้นอนุบาล ๓ แต่งโดย : คุณครูนาง
การแสดงชุด “เฉลิมพจน์ประณตนาถ” แต่งเนื้อร้องและขับร้องโดย : ครูหม่อม