สรุปประจำสัปดาห์ ป.๖

สรุปประจำสัปดาห์ ฉบับที่ โลกรอดได้เพราะกตัญญู  ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙