รายการอาหาร เดือน ธันวาคม ๒๕๕๙ (ปรับปรุงเมนูวันที่ ๒๓ ธ.ค.)

Download File ได้ที่ Link ด้านล่างนี้ครับ…

%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%99-%e0%b8%98%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%84