๙ ของพ่อ

จากความประทับใจใน”ชนะมาร” ปีนี้เรากลับมาอีกครั้งใน “๙ ของพ่อ ”

ละครเวทีที่เด็กป.๕,ป.๖และครูรวมเกือบร้อยชีวิต ร่วมแรงกายแรงใจ
ทำละครเวทีเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่๙

ละครที่จะทำให้รู้ว่า…..เราโชคดีเพียงใดที่เกิดได้ในรัชกาลที่๙

พฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๘.๓๐-๑๙.๓๐ น.
ณ โรงเรียนทอสี