ปฏิบัติธรรมผู้ปกครอง ครั้งที่ ๑๓

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ โรงเรียนทอสีได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมผู้ปกครอง ครั้งที่ ๑๓ ณ โรงเรียนทอสี โดยมีพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล  เมตตานำปฏิบัติ

พระอาจารย์ได้เมตตาให้ข้อธรรมเป็นข้อคิดชีวิตความว่า

 

ทุกวันนี้ความสงบสุขทางจิตใจหาได้ยากและแสวงหากันมากขึ้น  เราผู้เป็นพ่อแม่จะทำอย่างไรให้ลูกหลานเราพบกับความสงบสุขทางจิตใจและอิ่มเอมไปด้วยสิ่งที่มีค่าทางนามธรรม อันได้แก่ปัญญาที่จะทำให้ชีวิตสว่าง และความดี คุณธรรมที่ทำให้จิตใจงดงาม

 

สมัยนี้เวลาคิดถึงชีวิตของลูกเราจะคิดถึงแค่ว่า

ในอนาคตจะมีหน้าที่การงานอะไร จะมีชีวิตที่สะดวกสบายแค่ไหน  จะต้องเข้าเรียนในสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงเพื่อเขาจะได้มีปริญญาทำให้เป็นหลักประกันในการทำมาหากิน อันนั้นก็เป็นสิ่งที่มีคุณค่า  แต่มันไม่พอ  ไม่ได้เป็นหลักประกันว่าชีวิตจะเต็มไปด้วยคุณค่าและความหมาย

 

เดี๋ยวนี้เด็กและลูกหลานของเราเขามีความรู้มากขึ้นแต่กลับไม่มีความสุขสงบในจิตใจ  มักเป็นเรื่องที่เราไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่ นอกจากวิชาความรู้ทางโลกที่ใช้ทำมาหากินแล้ว  เรื่องของคุณค่าในจิตใจเป็นสิ่งสำคัญมาก

 

ในปัจจุบัน สิ่งที่เด็กต้องมีก็คือการรู้จักคิด รู้จักควบคุมตนเองและมีความยับยั้งชั่งใจ เพราะถ้าเขาไม่รู้จักคิด โอกาสที่เขาจะคล้อยตามกระแสที่นำพาความทุกข์หรือความเดือดร้อนได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็นเพื่อน สื่ออินเตอร์เน็ต ก็จะเสียผู้เสียคนได้ง่าย  แต่ถ้าเด็กรู้จักคิดและควบคุมตนเองได้  เราจะวางใจเขาได้ง่าย ไม่ว่าเขาจะไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบไหน จะคบเพื่อนประเภทไหน  เขาก็จะยังเป็นตัวของตัวเอง ถ้าเกิดอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีไม่เหมาะสมเขาก็สามารถเลือกที่จะไม่ทำได้ด้วยตนเอง  ยิ่งถ้าเขาได้ผ่านความยากลำบากแล้ว จะทำให้เขามีจิตใจเข้มแข็ง อดทนต่ออุปสรรค หรือแม้กระทั่งมองเห็นประโยชน์คุณค่าของอุปสรรค สามารถที่จะเข้าถึงความสุขแม้จะไม่สะดวกสบาย จะต้องฝึกลูกหลานเราให้มีสิ่งเหล่านี้ ไม่ใช่แค่เรียนเก่งมีความรู้มากมาย

 

แต่ถ้าเกิดว่าเด็กเหล่านี้มีวิชาชีวิต รู้จักเท่าทันอารมณ์ของตนเอง เขาจะสามารถยับยั้งชั่งใจ ไม่ให้ไปมีพฤติกรรมเหล่านั้น มันจะทำให้เด็กสามารถจัดการอารมณ์ตนเองได้ในระดับหนึ่ง และต่อไปถ้าเราฝึกให้เด็กมีความเสียสละ มีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูล มีความเมตตากรุณายิ่งเป็นประโยชน์  ก็จะพบว่าการ ความสุขอย่างหนึ่งในชีวิตก็คือการได้เอื้อเฟื้อเกื้อกูลผู้อื่น

 

ความสุขที่เกิดจากการเป็นผู้รับฝ่ายเดียวสู้ความสุขที่เกิดจากการให้ไม่ได้ และจะทำให้เขาพบกับความสุขภายใน สิ่งเหล่านี้จะทำให้เขาสามารถที่จะนำพาชีวิตไปในทางที่เจริญ และช่วยให้ประสบความสำเร็จทางโลกควบคู่กับความสำเร็จทางธรรมหรือในจิตใจ

 

ฝึกลูก .. ให้

รู้จักคิด

รู้จักยับยั้งชั่งใจ

รู้เท่าทันอารมณ์

รู้จักเอื้อเฟื้อ

 

 

#พ่อแม่ผู้แสดงโลก

#การศึกษาพุทธปัญญา

#การปฏิบัติธรรมผู้ปกครอง

ไฟล์เสียงปฏิบัติธรรมผู้ปกครอง ครั้งที่ ๑๓ (ด้านล่าง)