อนุบาลแรกแย้มของระดับชั้นเตรียมอนุบาล

จากหน่วยการเรียน “ก้าวแรก” ในเทอม ๑ ที่ให้เด็กๆได้ปรับตัวกับการมาโรงเรียน มาสู่บทเรียนในเทอม๒ คือ หน่วย” เริ่มต้นตั้งตัว” ที่เด็กๆจะต้องปรับตัวเข้ากับสิ่งใหม่ในเรื่องอื่นๆให้มากขึ้น สร้างฉันทะในการมาโรงเรียน เรียนรู้มารยาทและกติกาขั้นพื้นฐาน เพื่อที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

รวมถึงการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก-มัดใหญ่ ประสาทสัมผัสทั้ง ๕ ฝึกการดูแลตนเองและดูแลสุขภาพเบื้องต้นได้ โดยสิ่งที่เด็กๆได้เรียนรู้ ถูกจัดแสดงเป็นฐานนิทรรศการทั้งหมด ๔ ฐาน

ฐานที่ ๑ จำปีน้อยนักพิมพ์

เด็กๆได้ต่อยอดองค์ความรู้จากการพิมพ์ภาพจากผัก แกนกระดาษทิชชู ถุงเท้าพัฒนาให้กลายเป็นกิจกรรมใช้เศษผักพิมพ์ภาพพิมพ์ลงบนกระเป๋าผ้า
ฐานนี้เด็กๆได้พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กในการหยิบ การพิมพ์ เรียนรู้ขั้นตอนกระบวนการในการจัดเก็บอุปกรณ์ อีกทั้งได้พัฒนาความจดจ่อ มุ่งมันในสิ่งที่ทำ

ฐานที่ ๒ ฐานวิถีชีวิต

การถอด-ใส่เสื้อผ้าด้วยตนเอง เป็นกิจกรรมที่เด็กๆได้ฝึกฝนเพิ่มเติมในภาคเรียนที่ ๒ เพื่อที่จะสามารถดูแลตนเองในวิถีชีวิตประจำวันได้
ฐานนี้เด็กๆจะได้ฝึกการสังเกต การทำงานเป็นขั้นตอน การใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก-มัดใหญ่ เรียนรู้มิติสัมพันธ์และเกิดความภูมิใจที่สามารถทำได้ด้วยตนเอง

ฐานที่ ๓ ฐานดอกไม้แทนคุณ

ในการเรียนการสอนที่ผ่านมามีกิจกรรมมากมายที่เด็กๆอยากนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ หนึ่งในนั้นก็คือ การจัดดอกไม้ในโอกาสต่างๆ เช่น ไหว้ครู ถวายพระ จึงได้มานำเสนอทักษะผ่านกิจกรรมนี้ และเป็นการถือโอกาสนี้ทดแทนพระคุณของคุณพ่อคุณแม่จากกิจกรรมในฐานนี้อีกด้วย

ฐานที่ ๔ ENGLISH FOR FUN

การเรียนภาษาอังกฤษผ่านการเต้นประกอบเพลง ผ่านการแสดง ผ่านแฟลชการ์ด จะช่วยส่งเสริมให้เด็กๆมีพัฒนาการทางด้านภาษาได้ดีมากขึ้น มีความเข้าใจและมั่นใจในตนเองมากขึ้นตามไปด้วย การเรียนรู้ผ่านเพลงเป็นสิ่งที่เด็กๆสามารถเข้าใจคำศัพท์ได้ง่าย
ฐานนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับร่างกายของตนเองผ่านเพลง ฝึกการกล้าแสดงออก การฟังและทำตามกติกา

อนุบาลแรกแย้มของระดับชั้นเตรียมอนุบาล คงทำให้คุณพ่อคุณแม่ มีความสุขและมีรอยยิ้มกับการที่ได้เห็นเด็กๆเติบโต ช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้น รอดูการเติบโตของเด็กๆห้องดอกจำปีต่อไปในปีการศึกษาหน้า นะคะ

#อนุบาลแรกแย้ม ประถมเปล่งบาน
#เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว
#โรงเรียนพุทธปัญญา ทอสี ปัญญาประทีป