การอบรมครู การพัฒนาสมองสู่ศตวรรษที่ ๒๑ ด้วย EXECUTIVE FUNCTION

การพัฒนาสมองสู่ศตวรรษที่ ๒๑ ด้วย EXECUTIVE FUNCTION

เหตุใดมนุษย์จึงสามารถคิดในระดับสูงได้ดีกว่าสัตว์ หรือสามารถใช้เหตุและผลได้ ยิ่งไปกว่านั้น คือ การควบคุมสัญชาตญาณ และความรู้สึกให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม นั้นเพราะมนุษย์มีกระบวนการคิดของสมองส่วนหน้า  จากการที่ได้ไปร่วมงานการพัฒนาสมองสู่ศตวรรษที่ ๒๑  ครูแจ๊ส ครูเปา และครูจ้อย โรงเรียนปัญญาประทีป จึงอยากนำประสบการณ์มาร่วมแบ่งปันให้กับคุณครู และผู้บริหารโรงเรียนทอสี

มนุษย์เรานั้นไม่ได้เกิดมาพร้อมทักษะ EF แต่เรามีศักยภาพที่จะพัฒนาได้ด้วยการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง

การพัฒนาเริ่มตั้งแต่การตั้งครรภ์ อย่ารีรอปล่อยให้กำไรชีวิตหยุดวิ่ง “Let Profit Run” เพราะกว่าจะถึงอนุบาลก็สายเสียแล้ว   ช่วงเวลาที่ดีที่สุด คือ ๓-๖ ปี  สมองส่วนหน้าของวัยนี้จะพุ่งแบบก้าวกระโดด แล้วกิจกรรมอะไรบ้างที่จะเสริมทักษะ EF  ได้ดีที่สุด เป็นคำถามยอดฮิตติดดาวของทุกบ้าน   คำตอบของการคว้าดาวนั้นมาไม่ยาก ด้วยวิธีการง่ายๆ  คือ กิจกรรมเกี่ยวกับศิลปะ ดนตรี เพลง การเล่นดินทราย แม้กระทั่งงานบ้าน วิธีการเหล่านี้เป็นเรื่องง่ายๆ ที่คาดไม่ถึงแต่ได้ผลจริง   ข้อควรระวังที่อาจทำให้ดาวหลุดลอยไปได้ด้วยพฤติกรรมความเคยชิน (ที่ไม่ควรเคยชิน) ของเรานั้นคือ การทำให้เด็กเกิดความเครียด กลัว และการใช้ความรุนแรงต่างๆ   กิจกรรมวันนี้คุณครูจึงได้เรียนรู้ด้วยวิธีแสนง่าย น่าจดจำ และสามารถนำไปปฏิบัติได้ด้วย ๑๐ เทคนิค ดังนี้

๑. หลักการทำเรื่องเล็ก ให้เป็นเรื่องใหญ่                    ๒. หลักการเบี่ยงเบนกิจกรรม

๓. หลักการฟังเรื่องเชิงบวก                                                 ๔. หลักการอะไรก่อน อะไรหลัง

๕. หลักการแสดงความเข้าใจ                                  ๖.หลักการให้ความสำคัญ

๗. หลักการมองตา                                                ๘. หลักการส่งความรู้สึก

๙. หลักการกระซิบ                                                ๑๐. หลักการตั้งเวลา

สิ่งที่นักวิทยาศาสตร์หลายท่านสนใจพัฒนาสมองส่วนหน้า ๑๐๘  สารพัดวิธีนั้น  น่าแปลกใจหรือไม่ว่า เรื่องเหล่านี้พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้นานแล้ว เรากำลังเรียนรู้ และพยายามเดินตามท่านอยู่ เช่น เรื่องไตรสิกขา กล่าวถึง  ศีล(การยับยั้ง ชั่งใจ)  สมาธิ(สติ ความจำ)  และปัญญา(ความยืดหยุ่นทางความคิด)  การบริหารไตรสิกขาให้เกิดกับตัวเองนั้นเปรียบได้กับการต่อจิ๊กซอว์คุรุ และปิโยให้มีความสมดุล

จากความรู้สึกของคุณครูที่ได้เรียนรู้ EF …

“วันนี้ได้หลักการที่จะนำไปใช้กับเด็กในเทอมหน้า  ได้เรียนรู้ว่าเราสามารถใช้หลักการเชิงบวก  โดยที่เราไม่ต้องสร้างเชิงลบให้กับเด็ก และรู้ว่าเด็กได้ EF อะไรค่ะ” ครูกระต่าย ครูประจำชั้นอนุบาล ๓

“ได้ทบทวนสิ่งที่เคยเรียนตอนมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับหลักการจัดการ การทำงานของสมอง อีกทั้งกิจกรรมกลุ่มวันนี้ได้วิเคราะห์ และเข้าใจการทำงานสมองมากขึ้นจะนำไปสานต่อครับ” ครูคิว ครูสาระพละ

“อริยสัจ ๔ เราสามารถนำมาใช้ เล่นกับมันได้อีกเยอะ เป็นกระบวนการที่นำมาใช้บ่อยๆ จะเกิดการพัฒนา และเกิดความคุ้นเคย  เราไม่ได้คิดเอง เรานำมาจากครูบาอาจารย์ พระพุทธเจ้า”ครูแจ๊ส ผู้บริหารปัญญาประทีป

การบ่มเพาะคุณครูให้เป็นผู้เมตตาครั้งนี้ จัดขึ้นในวันพุธที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๓๐-๑๗.๓๐ น. ชั้น ๕ อาคารเพาะปัญญา โรงเรียนทอสี

 

#ฝ่ายวิชาชีวิตครู
#กิจกรรมพัฒนาครู
#การศึกษาพุทธปัญญา
#โรงเรียนทอสี