Thawsi Summer Camp ดีต่อใจ

วันแรกของ “Thawsi Summer Camp ดีต่อใจ”
เหล่านักสืบตัวน้อยเตรียมความพร้อมมากันตั้งแต่เช้า โดยมีคุณครูแปลงร่างเป็นนักสืบตะล็อกต๊อกแต๊กคอยตอนรับเด็กๆกันอย่างอบอุ่น


ในช่วงเช้า คุณครูต้อนรับเด็กๆ  ด้วยกิจกรรมรับอรุณ จากนั้นเด็กๆได้แปลงร่างเป็นนักสืบนักสืบตะล็อกต๊อกแต๊กเดินทางไปค้นหาป้ายชื่อของตนเองที่สวนผักเบิกบาน ต่อด้วยการแนะนำตัวและคุณครูพูดคุยถึงข้อตกลงในการอยู่ร่วมกัน

กิจกรรมแรกของวันนี้ คือ การปั้นจานจากดินเหนียว
โดยเมื่อเด็กๆปั้นจานแล้ว ให้ตกแต่งลวดลายด้วยใบของพืชหลากหลายชนิด  โดยมีนักสืบผักชีและนักสืบดอกแคมานำเด็กๆทำกิจกรรม  เด็กๆแต่ละคนใช้มือนวดลงบนดินเหนียวด้วยความสนุกสนาน และแต่งแต้มรูปร่างตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของตน
กิจกรรมนี้นอกจากเด็กๆจะได้ความสนุกแล้ว ยังเป็นการฝึกและส่งเสริมพัฒนาการของกล้ามเนื้อมือให้กับเด็กได้เป็นอย่างดี  อีกทั้งเด็กๆยังได้ใช้แรงและฝีมือในการปั้นให้เป็นรูปทรงต่างๆตามจินตนาการ

กิจกรรมที่สอง “ดมเมนูปริศนา”  เอ๊ะ!!! มีเมนูอะไรอยู่ในนั้น กิจกรรมนี้นักสืบผักคะน้าชวนเด็กๆ มาช่วยกันตามหาเมนูปริศนา โดยให้ลองดมดูว่าในจานเป็นเมนูอะไร
กิจกรรมนี้เด็กๆจะได้ฝึกการใช้ประสาทสัมผัสด้านการดมกลิ่น  เพื่อที่จะแยกแยะประเภทของอาหาร และยังฝึกการสังเกต การคิดวิเคราะห์และการทำงานเป็นทีมอีกด้วย

ภารกิจของนักสืบตะล็อกต๊อกแต๊กยังไม่จบนะคะ มาติดตามกันต่อในวันพรุ่งนี้ค่ะว่า  นักสืบตะล็อกต๊อกแต๊กจะสามารถสืบหาวัตถุดิบที่หายไปจากครัวทอสีได้หรือไม่

ภารกิจวันพรุ่งนี้ จะน่าสนุกขนาดไหน   ต้องคอยติดตามกันค่ะ 😊