การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
เพื่อเตรียมพร้อม ดูแลนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐

วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ ห้องพยาบาล โรงเรียนทอสีจัดอบรม “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น” โดยแพทย์หญิง ศุภสุตา ศรัทธาวิสุทธิ์ แพทย์จากโรงพยาบาลสมิติเวช มาเป็นวิทยากรให้ความรู้

การอบรมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้คุณครูและบุคลากรในโรงเรียนมีความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น อาทิ การปฐมพยาบาลบาดแผลและการห้ามเลือด บาดแผลที่อวัยวะถูกตัดขาด แผลไฟไหม้น้ำร้อนลวก กระดูกหัก การมีสิ่งแปลกปลอมเข้าหูเข้าตา การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน เป็นต้น เพื่อที่จะช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกวิธี ตลอดจนสามารถดูแลตนเองในเบื้องต้นได้ในกรณีต่างๆ

การอบรมครั้งนี้คุณหมอได้ให้คำแนะนำและตอบข้อสงสัยของคุณครู เกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุที่พบบ่อยในโรงเรียน ซึ่งช่วยสร้างความมั่นใจให้คุณครู ในการช่วยเหลือดูแลนักเรียนและเจ้าหน้าที่ ที่อาจได้รับอุบัติเหตุหรือเกิดภาวะวิกฤตได้อย่างถูกต้อง และยังสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิต เพื่อดูแลตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นได้ทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพหากประสบเหตุจริงๆ ก่อนนำส่งโรงพยาบาล

#ครูมีความมั่นใจในการปฐมพยาบาล แต่เกิดอุบัติเหตุน้อยที่สุด จะดีต่อใจ❤️คุณครูมากค่ะ เด็กๆ