วิถีพุทธ วิถีไทย สาน❤️ชาวทอสี

รื่นเริงเถลิงศกใหม่ ณ ทอสี
กับกิจกรรม” วิถีพุทธ วิถีไทย สาน❤️ชาวทอสี “
กิจกรรมวันปีใหม่ไทย และทำบุญประจำปี โรงเรียนทอสี นำทีมโดยคณะครูเข้าใหม่ของโรงเรียนทอสี

 
ในช่วงเช้า มีการทำบุญ เลี้ยงพระ พระสงฆ์ ๙ รูปเจริญพระพุทธมนต์ เป็นสิริมงคลในการเริ่มปีใหม่ของโรงเรียนทอสี
เมื่อเสร็จพิธีสงฆ์ จึงเริ่มกิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวขอพรจากคุณยายทอสีและคณะผู้บริหาร
 
จากนั้นเป็นการแสดงจากคณะครูเข้าใหม่ ภายในงานมีการร่วมสนุก ให้ผู้ร่วมงานแต่งกายด้วยผ้าฝ้าย ผ้าทอ แบบพอเพียง โดยคณะครูได้แต่งกายแบบพอเพียงมาร่วมกิจกรรมกันอย่างสนุกสนานโดยผู้ได้รับรางวัลการแต่งกายยอดเยี่ยม คือคุณครูแนนและคุณครูชาญ
 
ขอขอบคุณคณะครูเข้าใหม่ที่ร่วมแรงร่วมใจกันจัดงานนี้ ได้อย่างน่าชื่นชม เป็นการจัดงานที่สืบสานประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้คงไว้สืบไป