กิจกรรมพับดอกดารารัตน์เพื่อถวายพระเพลิงพระบรมศพรัชกาลที่ ๙

เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๐ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนทอสีจิตอาสาและมีความชื่นชอบในงานฝีมือร่วมกันพับดอกดารารัตน์เพื่อใช้ถวายพระเพลิงพระบรมศพรัชกาลที่ ๙

นอกเหนือจากการทำการศึกษาทั้งเด็กและผู้ใหญ่แล้ว การดูแลตอบแทนชุมชน-สังคมรอบข้าง การปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างซึ่งกันและกันยังเป็นสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกันจากการทำงานจิตอาสาต่างๆรวมถึงกิจกรรมในครั้งนี้

ขออนุโมทนาบุญกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกๆท่านครับ

#ฉันเกิดในรัชกาลที่๙

#ในหลวงในดวงใจ

#การศึกษาพุทธปัญญา

#โรงเรียนทอสี