ปฏิบัติธรรมบ้านพอ

ปฏิบัติธรรมนำโดยพระอาจารย์ชยสาโร ณ บ้านพอ