“ค่ายครูเข้าใหม่ ตอน…ตะมุตุมิ ซัมเมอร์แคมป์ ”

การบ่มเพาะคุณครูให้เข้าใจความเป็น “พุทธปัญญา” เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมการอบรมของโรงเรียนที่จัดขึ้นเพื่อคุณครูที่มีอายุงานไม่ถึง ๑ ปี ได้มาเรียนรู้กันในค่ายครูเข้าใหม่การเริ่มต้นกิจกรรมเป็นสิ่งสำคัญ

เพื่อให้คุณครูทุกท่านได้รู้จักตนเอง เพื่อน และโรงเรียน เป้าหมายของค่าย คือให้คุณครูสามารถตอบตัวเองได้ว่า “WHO AM I” เปรียบได้กับภาพบ้านหลังหนึ่งจะมีส่วนประกอบอะไรบ้าง เช่น

๑. หากโรงเรียนทอสีเป็นรั้วบ้าน เป็นหลังคาที่คอยให้ที่พึ่งพิง และความปลอดภัย เราก็ควรต้องศึกษาอย่างลึกซึ้งถึงประวัติที่มา ลักษณะของบ้านอย่างละเอียดทุกซอกทุกมุมจนรู้แจ้ง

๒. เสาแต่ละต้นต้องตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด และอยู่ร่วมกันอย่างเป็นกัลยาณมิตร เพื่อค้ำจุนให้บ้านสมบูรณ์ แข็งแรงมากขึ้น  เสานี้จะเป็นใครไปไม่ได้ นอกจากเด็ก ครู และผู้ปกครอง

๓. ฐานราก คือหัวใจสำคัญของบ้านหลังนี้ ทำหน้าที่ส่งต่อ “พุทธปัญญา” ไปหล่อเลี้ยงทุกๆ ส่วนของโครงสร้างนั่นเอง

นอกจากนั้นคุณครูยังได้เรียนรู้เพิ่มเติมเรื่องการกินอยู่อย่างพอดี มีคุณค่า และการรักษาสิ่งแวดล้อมตามแบบวิถีทอสีรักษ์โลก ด้วยการนำของที่เหลือใช้หรือเศษวัสดุจากธรรมชาติมาทำให้เกิดประโยชน์อีกครั้ง เป็นสมุดทำมือ  ค่ายนี้ยังเน้นย้ำเรื่องการให้คุณครูไม่ใช่เป็นแค่ผู้รับเท่านั้น ยังฝึกให้คุณครูเป็นผู้ให้  โดยเฉพาะการอธิบาย แนะนำการศึกษาพุทธปัญญาให้แก่ผู้อื่นต่อไป

ตะมุตะมิ ซัมเมอร์แคมป์มีคุณครูเข้าร่วมทั้งหมด ๑๗ คน  จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ชั้น ๓ อาคารใจงาม โรงเรียนทอสี

 

 

ฝ่ายวิชาชีวิตครู

#บ่มเพาะครูพุทธปัญญา

#โรงเรียนทอสี