ปฐมนิเทศผู้ปกครองเข้าใหม่ปีการศึกษา ๒๕๖๐

วันนี้(๒๘เม.ย.๖๐) โรงเรียนทอสีจัดปฐมนิเทศผู้ปกครองเข้าใหม่ของนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล-อนุบาล ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการจัดการศึกษาของโรงเรียน นโยบาย วิสัยทัศน์ วัฒนธรรมองค์กรในการอยู่ร่วมกัน เน้นย้ำระเบียบสำคัญต่างๆ เพื่อให้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

ช่วงสุดท้ายเป็นการพบครูอนุบาล นำเสนอหลักสูตรอนุบาล และความสำคัญของการเจริญสติตั้งแต่ยังเล็ก วิถีนักเรียนทอสี เพื่อให้ผู้ปกครองได้นำไปปรับใช้ให้สอดคล้องกัน

ผู้ปกครองได้พบ คุณครูประจำชั้นและคุณครูสาระ เพื่อซักถาม ข้อสงสัยและความกังวลใจต่างๆ

การปฐมนิเทศครั้งนี้หวังว่าผู้ปกครองจะเข้าใจในรายละเอียดต่างๆ ของโรงเรียนทอสีมากขึ้น และเริ่มต้นทำหน้าที่เป็น”คุณพ่อคุณแม่ผู้แสดงโลก” ด้วยความเบิกบานและมีความสุขค่ะ

ยินดีตอนรับเข้าสู่ครอบครัวทอสีนะคะ 😁❤️❤️

#โรงเรียนทอสี
#บ่มเพาะผู้ปกครอง