ภาษาชีวิต

ภาษาชีวิตคืออะไร ? อะไรคือภาษาชีวิต ?

วันนี้ทางโรงเรียนชวนคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวเข้าใหม่ของโรงเรียนทอสี มาตามหาคำตอบว่า
ภาษาชีวิตคืออะไร
ทำไมต้องมาเรียนรู้เรื่อง ภาษาชีวิต

คุณครูต้น คุณทัศน์เนตรดาว โสรัต หัวหน้าฝ่ายวิชาชีวิตอนุบาล นำทีมคุณครูผู้มีความชำนาญด้านพัฒนาการเด็ก มาเป็นวิทยากรให้ความรู้

การอบรมวันนี้เริ่มต้นด้วยการให้คุณพ่อคุณแม่เรียนรู้ความหมายของภาษาชีวิตด้วยตนเอง สื่อต่างๆที่สามารถพาลูกเรียนรู้ภาษาได้ เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่พาลูกๆเรียนรู้ภาษาอย่างเป็นธรรมชาติและนำไปเริ่มต้นฝึกฝนภาษาชีวิตกับลูกๆได้

ภาษาชีวิต คือ ภาษาที่มีความหมายต่อชีวิตของผู้เรียน เป็นการเรียนรู้ภาษาตามธรรมชาติที่เหมาะกับเด็กๆ เป็นการเรียนรู้ภาษาจากสิ่งรอบตัวทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต เช่น สัญลักษณ์ป้ายจราจร ป้ายโฆษณา ความแตกต่างของกล่องนมในแต่ละรสชาติ โลโก้สถานที่ต่างๆ สิ่งของที่ใช้ในชีวิตประจำวัน การอ่านฉลากสินค้า เป็นต้น อีกทั้งคุณครูยังแนะนำวิธีการและเทคนิคต่างๆ ที่คุณพ่อคุณแม่จะสามารถใช้เวลาในชีวิตประจำวันพัฒนาภาษาและทักษะชีวิตของลูกไปพร้อมกันได้

จากนั้นรับฟังประสบการณ์ตรง ในการนำภาษาชีวิตไปใช้ จากผู้ปกครองรุ่นพี่ คุณแม่จิรทิพย์ เจียรธรายุทธิ์ (แม่โอ) แม่ของน้องฟุ่นฟุ่น ป.๓ และน้องเฟอรารี่ ป.๑ ซึ่งเต็มใจมาแบ่งปันประสบการณ์ในครั้งนี้ คุณแม่โอให้ความมั่นใจว่า ลูกมีพัฒนาการทางภาษาที่น่าชื่นใจมาก คุณแม่ได้แบ่งปันวิธีการ และการจัดการอุปสรรคที่พบเมื่อใช้ภาษาชีวิตกับลูกๆ ให้ผู้ปกครองน้องใหม่ได้มั่นใจว่า ทุกคนทำได้ค่ะ

ก่อนจบการอบรม มีกิจกรรมกลุ่มให้คุณพ่อคุณแม่ได้ลองหาคำหรือภาษาจากสิ่งของที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และต่อด้วยกิจกรรมบทบาทสมมุติที่ให้คุณพ่อคุณแม่ได้ลองใช้ภาษาชีวิตกับลูกๆตามเหตุการณ์ที่กำหนดให้

หวังว่าคุณพ่อคุณแม่จะเข้าใจและเห็นความสำคัญของ”ภาษาชีวิต” สามารถชี้ชวนให้ลูกๆเรียนรู้ภาษาอย่างสนุก เพลิดเพลิน และมีความสุขกับภาษาที่เป็นไปเพื่อพัฒนาชีวิตนะคะ

ขอขอบคุณ คุณแม่โอ ที่สละเวลามาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ ในครั้งนี้ค่ะ 🙏

#ภาษาชีวิต
#บ่มเพาะผู้ปกครอง
#โรงเรียนทอสี