ประชุมผู้ปกครอง ระดับชั้นอนุบาล ๒ และ อนุบาล ๓

วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนทอสีจัดประชุมผู้ปกครอง ระดับชั้นอนุบาล ๒ และ อนุบาล ๓ ณ ห้องประชุมชั้น ๕ อาคารเพาะปัญญา

การประชุมจัดขึ้น เพื่อให้ผู้บริหาร ได้ทบทวนหลักการจัดการศึกษาพุทธปัญญากับผู้ปกครอง นำเสนอวิสัยทัศน์ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เน้นให้ผู้ปกครองปฏิบัติตนตามวิถีและวัฒนธรรมทอสี เคารพกติกาการอยู่ร่วมกันของทั้งเด็ก ครู และผู้ปกครอง

ฝ่ายสนับสนุนจากกองกลางแจ้งระเบียบสำคัญต่างๆ เช่นการเปลี่ยนแผนผังการเดินรถ ทบทวนภาพรวมของการเป็นพ่อแม่ในปีที่ผ่านมา เป้าหมายการเป็นพ่อแม่ในปีนี้และขอความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน

จากนั้นเป็นการพบกับคุณครูประจำชั้นและคุณครูสาระวิชาต่างๆ เพื่อซักถามข้อสงสัยและความกังวลใจในเรื่องต่างๆ รับทราบเนื้อหาเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนรู้และการพัฒนาชีวิตของนักเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๐

ขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมผู้ปกครองในครั้งนี้ และขอให้ผู้ปกครองทุกท่านทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งและพัฒนาตนเองตามเป้าหมายต่อไปนะคะ