อบรมบริหารการเงินขั้นพื้นฐาน

“ IF YOU FAIL TO PLAN YOU PLAN TO FAIL”

เชื่อว่าหลายท่านเคยผ่านการเล่นเกมเศรษฐีมาแล้วเกือบทุกคน จำได้หรือไม่ว่าวิธีการเล่นเป็นอย่างไร

เราพยายามเดินให้ครบรอบ เพื่อให้ได้เงินมาซื้อที่ดิน ซื้อบ้าน รอโอกาสที่เข้ามา และไม่รีรอที่จะรีบคว้าไว้ ในเกมเรา

ไม่ได้มีแค่รายรับเพียงอย่างเดียว รายจ่ายก็มีเช่นกัน

คือ การเดินไปตกที่ดินคนอื่น จ่ายค่าน้ำ-ค่าไฟ ซื้อขาย

แลกเปลี่ยน หรือแม้กระทั่งการติดคุก ความรู้สึกที่จริงจัง และสนุกในเกมตอนนั้นยังจำได้อยู่หรือไม่ จากนั้นลอง

กลับมามองในชีวิตจริง เรามีการวางแผนอย่างจริงจัง และสนุกเหมือนในเกมแล้วหรือยัง ถ้ายัง…มาลงมือกันเลย

 

ขั้นแรกต้องมีทัศนคติที่ดีต่อเรื่องเงิน ด้วยการลงทุนเริ่มได้ทันที ไม่ต้องรอ การออมเป็นเงินที่เก็บก่อนใช้ ไม่ใช่

เหลือจากการใช้ อุดรูรั่วของตนเองให้หมด หากมีก็ต้องเล็กที่สุด และสุดท้ายอย่าทำงานเพื่อเงินอย่างเดียวจงให้เงิน

ทำงานเพื่อเราบ้าง เพียงปรับทัศนคติได้ เรื่องเงินก็ไม่ยากอีกต่อไป

การอบรมครั้งนี้คุณครูได้เรียนรู้เป้าหมายทางการเงิน การวางแผนประกัน และการทำแผนรายรับ-รายจ่าย

ด้วยวิธีการแบ่งเงินออกเป็น ๗ กระปุก ดังนี้

๑. เงินสำหรับอนาคต (เกษียณ)

๒. เงินใช้จ่ายในการดำรงชีวิตประจำวัน

๓. เงินสินทรัพย์ (ก่อให้เกิดรายได้ ไม่ใช่รายจ่าย หรือหนี้สิน)

๔. เงินเพิ่มมูลค่าตนเองด้วยการลงทุนทางการศึกษา

๕. เงินความสุข (ให้รางวัลตนเอง)

๖. เงินบริจาค

๗. เงินฉุกเฉิน

 

อบรมการบริหารการเงินขั้นพื้นฐาน โดย คุณชุติมา โมกขะสมิต (แม่แอน) คุณภูมิ  วิสิฐนรภัทร และทีมงาน

คุณสาย และคุณเหวิน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๗.๓๐ น. ชั้น ๕ อาคารเพาะ

ปัญญา โรงเรียนทอสี

 

ฝ่ายวิชาชีวิตครู