วิสาขบูชา วันเกิดของบรมครูบิดาแห่งความพ้นทุกข์

วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐
คณะครู ผู้ปกครอง กัลยาณมิตร โรงเรียนทอสี ไปร่วมงานวันวิสาขบูชา ณ วัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม ภายในงานคณะครูได้ร่วมกันจัดโรงทานแจกอาหาร น้ำปานะแก่ผู้มาร่วมงานบุญ มีกิจกรรมสวดมนต์ฟังธรรม และเวียนเทียน

บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยชาวพุทธที่มาร่วมกันปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา ก่อนเริ่มงานฟ้าครึ้ม คล้ายฝนจะตก แต่ทุกคนก็พร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจทางศาสนาต่อไป และในช่วงเวียนเทียน มีฝนตกลงมาเบาๆไม่รุนแรงมาก ชาวพุทธต่างก็ได้เวียนเทียนท่ามกลางสายฝนเบาๆ เป็นบรรยากาศที่น่าอนุโมทนาของผู้มาร่วมงานบุญในวันนี้

พระอาจารย์ได้แสดงพระธรรมเทศนา ว่า วันวิสาขบูชาคือวันคล้ายวันประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ ๓๕ ปีต่อมา ท่านบรรลุธรรมในวันนี้ และอีก ๔๕ ปีต่อมา ชาวพุทธสิ้นท่านในวันเดียวกันนี้ การร่วมกันทำความดีในวันนี้ ทำให้ระลึกถึงคุณของท่านที่ค้นพบทางแห่งการพ้นทุกข์แล้วยังมีพระมหากรุณาธิคุณ ชี้ทางสั่งสอนเหล่าเวไนยสัตว์ให้พ้นทุกข์ได้ดังเช่นท่าน

ขออนุโมทนาบุญกับผู้ไปร่วมงานทุกๆท่านครับ