ก้าวแรกของเด็กน้อย จากบ้านหลังแรก สู่บ้านหลังที่ ๒

ก้าวแรกของเด็กน้อย จากบ้านหลังแรก สู่บ้านหลังที่ ๒

โรงเรียนทอสีส่งเสริมให้คุณพ่อคุณแม่ได้มีส่วนร่วมในก้าวแรกแห่งการเรียนรู้ของลูกโดยให้คุณพ่อคุณแม่ได้มาร่วมเรียนรู้กับลูก ในช่วงสามวันแรก  เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเด็กอนุบาลใหม่  
นอกจากเด็กๆจะได้เรียนรู้ที่จะปรับตัวกับการมาโรงเรียนเแล้ว ผู้ปกครองเองก็ได้เรียนรู้การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนี้ ร่วมกับลูกๆ เพื่อปรับตัว ปรับใจ และเป็นกำลังใจให้กับลูกๆด้วยค่ะ

บรรยากาศจะสนุกสนานและอบอุ่นขนาดไหน ไปรับชมกันได้เลยค่ะ❤️😁