อนุบาล ๓ กับวันแรกของ บทเรียนธรรมชาติ

สำรวจ สังเกต บันทึก เรียนรู้ ธรรมชาติ

วันนี้ เด็กๆอนุบาล ๓ ได้ออกมาสำรวจธรรมชาติ บริเวณสนามฟุตบอลของโรงเรียน เพื่อสังเกตธรรมชาติรอบๆตัวและนำมาบันทึกสิ่งที่พบเห็น

คุณครูน้ำอ้อย เล่าให้เด็กๆฟัง ว่าการเป็นนักสำรวจที่ดี ควรใช้ประสาทสัมผัส ( ตา หู จมูก ) ให้เป็นประโยชน์อย่างไร คุณสมบัติสำคัญที่นักสำรวจต้องมี คือการเคารพธรรมชาติ ไม่เบียดเบียนให้ธรรมชาติเกิดความเสียหาย และไม่เบียดเบียนเพื่อนนักสำรวจด้วยกัน รวมทั้งสอนการใช้ แว่นขยาย อุปกรณ์สำรวจธรรมชาติที่เด็กๆให้ความสนใจอย่างมาก

คุณครูน้ำอ้อยชวนเด็กๆพูดคุยและเปิดหนังสือ ค้นหาว่าสิ่งที่เด็กๆพบนั้นคืออะไร เช่น เป็นขนของนกชนิดไหน ผลและใบที่เจอเป็นของต้นไม้ชนิดใด และมีสัตว์ชนิดใดบ้างที่เด็กๆพบ

เด็กๆ ทุกคนมีความสุขกับการได้วิ่งเล่นและสำรวจธรรมชาติ ถือแว่นขยายวิ่งไปสำรวจ ตามพื้นดิน หยิบใบไม้มาส่องดู และสำรวจต้นไม้กันอย่างสนุกสนาน เป็นการเรียนรู้ที่ได้ทั้งความสนุกและได้รู้คุณค่าของธรรมชาติ และสิ่งต่างๆ รอบตัวไปพร้อมกันค่ะ

คุณน้ำอ้อย สืบดี (ครูน้ำอ้อย)