สมุด……ฉันทะ จุดเริ่มต้น “เมล็ดพันธุ์แห่งความดี”

สมุด……ฉันทะ จุดเริ่มต้น  “เมล็ดพันธุ์แห่งความดี”

วันนี้เด็กๆประถม ๓ ได้ลงมือทำ “สมุดฉันทะ” สมุดที่จะติดตัวเด็กๆไป เพื่อบันทึกการเรียนรู้  ตลอดทริปนอกโรงเรียน  เด็กๆเป็นคนลงมือเย็บด้วยตนเอง  จากกระดาษ A4  และแต่งแต้มปกสมุด ตามความคิดและจินตนาการของแต่ละคน  เป็นสมุดที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตนจริงๆ

 

ทีมคุณครูประถม ๓  เล่าว่า การทำสมุดบันทึกเล่มนี้ เป็นส่วนหนึ่งของวิชาเด็กดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว ในหน่วยของ “เมล็ดพันธุ์แห่งความดี” ที่เด็กๆจะได้ไปเรียนรู้การทำนา   ตั้งแต่การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์  ดำนา เก็บเกี่ยว และนำความรู้เรื่องข้าวมาเชื่อมโยงกับตนเอง  ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดปทุมธานี

การไปเรียนรู้ในแต่ละครั้ง เด็กๆจะใช้สมุดเล่มนี้ในการจดบันทึกเรื่องราว ความรู้และสิ่งที่ตนเองสนใจลง”สมุดฉันทะ” ที่ทำจากฝีมือตนเอง

 

การทำสมุดด้วยตนเอง

จะทำให้เด็กๆใส่ใจในการบันทึกในสมุดเพิ่มขึ้น  รู้จักรักษาและดูแลของของตนเป็นการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ที่ดีอีกอย่างหนึ่ง  อีกทั้งยังเป็นการทบทวน ทักษะในการเย็บและเชื่อมโยงให้เห็นว่า   การเย็บสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างหลากหลาย

 

วันนี้ คุณครูเห็นความตั้งใจ ของเด็กๆ  ที่ลงมือเย็บสมุดอย่างทะนุถนอม พยายามออกแรงเนาปกหนังสือซ้ำไปมา  เพื่อให้ปกสมุดแข็งแรงทนทาน  เป็นการฝึกและฝืนตนเอง เพื่อทำสมุดเล่มเล็กๆออกมาให้ดีที่สุดค่ะ