การเยี่ยมชมโรงเรียนทอสี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

เปิดเยี่ยมชมในวันพุธที่ ๑ และ พุธที่ ๓ ของเดือนมิถุนายน – สิงหาคม ๒๕๖๐

  1. การเยี่ยมชมเริ่มตั้งแต่เวลา 0๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. (ลงทะเบียนเวลา ๐๘.๓๐ น.) กรุณารักษาเวลาวางแผนการเดินทางล่วงหน้า และควรมาให้ทันเข้าห้องประชุมเพราะเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะกลุ่มใหญ่พร้อมกันรอบเดียว
  2. ในวันที่เยี่ยมชมโรงเรียนไม่ควรนำเด็กมา
  3. งดถ่ายภาพขณะเยี่ยมชม
  4. ลงทะเบียนเยี่ยมชมโรงเรียน คลิกที่นี่…..
  5. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ๐๒-๗๑๓๐๒๖๐ ต่อเบอร์ภายใน  ๑๐๒