“Follow up ภาษาชีวิต”

“Follow up ภาษาชีวิต”
การเรียนรู้ภาษาที่มีความหมายกับชีวิต
หลังจากที่คุณพ่อคุณแม่สมาชิกใหม่ทอสีได้เข้าอบรม“ภาษาชีวิต”ในช่วงก่อนเปิดเทอมไปแล้ว ทางโรงเรียนจึงจัดให้มีการร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการนำภาษาชีวิตไปใช้กับลูกๆ

คุณพ่อคุณแม่ ร่วมแบ่งปันการนำไปใช้อย่างน่าสนใจ  เช่น สถานที่ที่นำภาษาชีวิตไปใช้ คือห้องครัว ห้องน้ำ ในรถ สวนสาธารณะ โรงพยาบาล
ซึ่งจริงๆแล้ว ทุกที่สามารถชวนให้ลูกเรียนรู้ภาษาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตได้
วิธีการชวนลูกๆเรียนรู้ภาษาชีวิต คุณพ่อคุณแม่มีวิธีที่หลากหลายในการพาลูกๆเรียนรู้ เช่น การทายคำศัพท์เวลาอยู่บนรถ สังเกตความแตกต่างของเครื่องแบบพนักงานในโรงพยาบาล  โบรชัวร์ต่างๆ การชวนลูกๆสังเกตป้ายข้างทาง สอนให้รู้จักเลขบนทะเบียนรถหรือสติ๊กเกอร์ต่างๆที่ติดมากับตัวรถ และร่วมกันแลกเปลี่ยนวิธีการแก้ไขปัญหา  เมื่อลูกเริ่มรู้สึกว่าไม่สนุกกับภาษาชีวิต ซึ่งแต่ละวิธีก็เป็นวิธีที่ง่ายๆ ที่ผู้ปกครองท่านอื่นๆนำไปปรับใช้ ได้  ช่วงท้ายคุณครูได้เพิ่มเติมเทคนิควิธีการ เกมภาษา ให้กับคุณพ่อคุณแม่

ภาษาของเด็กจะพัฒนาตามวัย เมื่อเด็กโตขึ้นและพบเจอกับสิ่งที่เขาสนใจ ภาษาจะนำพาให้ความรู้ของเขาเพิ่มพูน ลึกซึ้งขึ้นและเป็นผู้รู้ในเรื่องนั้นๆ
“ภาษาชีวิต”  จึงเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ภาษาอย่างเป็นธรรมชาติ ที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาภาษาและสร้างวิธีการเรียนรู้ให้เป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียนที่ลึกซึ้งให้กับลูกได้เป็นอย่างดี