การเยี่ยมชมโรงเรียนทอสี

 

กำหนดการเยี่ยมชม

 

ขณะนี้เยี่ยมชมโรงเรียนครั้งที่ ๖ เต็มแล้ว

 
 

๑.ในวันเยี่ยมชมโรงเรียนกรุณาติดต่อที่ห้องธุรการ เพื่อลงทะเบียนก่อนเข้าเยี่ยมชม ตั้งแต่เวลา ๐๘.๔๕ น.

๒.จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมแต่ละรอบไม่เกิน ๕๐ คน

๓.งดนำเด็กมาในวันเยี่ยมชม

๔.งดถ่ายภาพขณะร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมโรงเรียน

๕.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ ฝ่ายบริการการศึกษา ๐๒ – ๗๑๓ – ๐๒๖๐