การเยี่ยมชมโรงเรียนทอสี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

๑.ในวันเยี่ยมชมโรงเรียนกรุณาติดต่อที่ห้องธุรการ เพื่อลงทะเบียนก่อนเข้าเยี่ยมชม ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.

๒.จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมแต่ละรอบไม่เกิน ๕๐ คน

๓.งดนำเด็กมาในวันเยี่ยมชม

๔.งดถ่ายภาพขณะร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมโรงเรียน

๕.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ ฝ่ายบริการการศึกษา ๐๒-๗๑๓๐๒๖๐