การเยี่ยมชมโรงเรียนทอสี

 

กำหนดการเยี่ยมชม

 

ขณะนี้การเยี่ยมชมโรงเรียน ครั้งที่ ๕ เต็มแล้ว
 
ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเยี่ยมชม ครั้งที่ ๖
 
ในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.
 
 

๑.ในวันเยี่ยมชมโรงเรียนกรุณาติดต่อที่ห้องธุรการ เพื่อลงทะเบียนก่อนเข้าเยี่ยมชม ตั้งแต่เวลา ๐๘.๔๕ น.

๒.จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมแต่ละรอบไม่เกิน ๕๐ คน

๓.งดนำเด็กมาในวันเยี่ยมชม

๔.งดถ่ายภาพขณะร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมโรงเรียน

๕.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ ฝ่ายบริการการศึกษา ๐๒ – ๗๑๓ – ๐๒๖๐