พิธีไหว้ครู

….พระคุณที่สาม งดงามแจ่มใส
แต่ว่าใครหนอใคร เปรียบเปรยครูไว้ว่าเป็น เรือจ้าง ถ้าหากจะคิดยิ่งคิดยิ่งเห็นว่าผิดทาง มีใครไหนบ้างแนะนำแนวทางอย่างครู….

เสียงของเด็กๆ ช่วยกันร้องเพลง “พระคุณที่สาม” อย่างตั้งใจในพิธีไหว้ครูของโรงเรียนทอสี ทำให้เช้าวันนี้บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและอบอวลด้วยความรักความเมตตาของคุณครูทุกท่าน

พิธีไหว้ครูจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนแสดงถึงความกตัญญูกตเวที แด่ครูบาอาจารย์ น้อมรำลึกถึงพระคุณครู และน้อมรับพรจากครูมาเป็นหลักในการเรียนรู้พัฒนาตนเองทั้งด้านวิชาชีวิตและวิชาการ โดยมีคุณยายทอสี คุณครูอ้อน คุณบุบผาสวัสดิ์ รัชชตาตะนันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทอสี มาเป็นประธานในพิธี

เริ่มต้นพิธีในวันนี้ด้วยการกล่าวปวารณาตนของคุณครูและลูกศิษย์ การกล่าวขออโหสิกรรม และกล่าวบทบูชาครู จากนั้นคุณครูอ้อนกราบคุณยายทอสีเพื่อระลึกถึงพระคุณของครูคนแรก ต่อด้วยเด็กๆ นำพานดอกไม้ธูปเทียนที่ลงมือจัดด้วยตนเองมากราบไหว้ พร้อมรับพรจากคุณครู เพื่อความเป็นสิริมงคล ให้เด็กๆ ระลึกถึงพระคุณของครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา และเป็นสิ่งเตือนสติให้ประพฤติตนงดงาม อยู่ในศีลธรรมจรรยา เชื่อฟังคำสอนของครูบาอาจารย์

การจัดพิธีไหว้ครูในครั้งนี้ต้องขออนุโมทนาเด็กๆระดับชั้นประถม ๖ ที่เป็นแม่งานรับผิดชอบจัดงานไหว้ครูอย่างราบรื่นในทุกขั้นตอน และขอชื่นชมนักเรียนทุกคนที่ร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ด้วยความตั้งใจ