การทำกิจควบคู่กับการทำจิต

การทำกิจควบคู่กับการทำจิต

วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ โรงเรียนทอสีจัดอบรมปฏิบัติธรรมผู้ปกครอง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล เมตตานำปฏิบัติธรรมให้กับผู้ปกครองทอสีและปัญญาประทีป ท่านแสดงธรรมเป็นข้อคิดชีวิต ตอนหนึ่งว่า

หลายคนทำงาน…….ทำแต่กิจแต่ไม่ทำจิต

เครียด หงุดหงิด กังวล บางทีทะเลาะกับเพื่อนร่วมงาน เอาความทุกข์มาระบายใส่คนรักในบ้าน

เวลาทำงานถ้าเราไม่ทำจิตจะทำให้เครียด กังวล

ทำเสร็จแล้วถ้าออกมาไม่ดีอย่างที่คิด ก็ผิดหวัง โมโห เรียกว่า “ซ้ำเติมตัวเอง”
เสียงาน เสียใจ และยังเสียความสุขอีก

แต่ถ้าเราฉลาด เราจะรักษาใจให้เป็นปกติ แล้วก็พิจารณาใคร่ครวญว่ามันเกิดจากอะไร
ความผิดพลาดสามารถทำให้เราเกิดปัญญา เรียกว่า “ทำจิต”

“ทำจิต” คือ การมีสติ รู้จักปล่อยวาง ทำปัจจุบันให้ดีอย่าเพิ่งไปกังวลอนาคต “จุดหมายอยู่ไกลแต่ใจอยู่กับปัจจุบัน” คือ การลงมือทำแต่ว่าใจปล่อยวางจุดหมาย ทำปัจจุบันให้ดีที่สุด แบบนี้เรียกว่า “การทำเต็มที่แต่ไม่ซีเรียส”

“ทำกิจ” คือ การทำงานให้เต็มที่ เต็มความสามารถ

“การทำเต็มที่แต่ไม่ซีเรียส” คือ การทำกิจไปพร้อมกับการทำจิต นอกจากจะไม่ทุกข์แล้ว จะสามารถทำงานได้ดีอีกด้วย

ในช่วงสุดท้ายมีพิธีแสดงมุทิตาจิต เนื่องในวาระที่พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล มีอายุครบ ๖๐ พรรษา โดยมีคุณครูอ้อน บุบผาสวัสดิ์ รัชชตาตะนันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทอสี เป็นตัวแทนของคุณครูและผู้ปกครอง ถวายพานธูปเทียนแก่พระอาจารย์

จากนั้นตัวแทนผู้ปกครองกล่าวคำกลอน แสดงมุทิตาจิตที่ชาวทอสีมีต่อพระอาจารย์ ประพันธ์โดย คุณวารุณี แสนกล้า (คุณครูนาง)

ทางคณะครูและผู้ปกครองโรงเรียนทอสี ขออนุโมทนา สาธุ ในความเมตตาของพระอาจารย์เป็นอย่างสูง

 

MP3

 

  • ธรรมเทศนาพระอาจารย์ไพศาล  วิสาโล