ตลาดทอสีเบิกบาน ๒๒ ก.ค. ๒๕๕๙

กลับมาพบกันอีกครั้งในปีนี้…
“ตลาดชุมชนทอสีเบิกบาน” # ๗
ด้วยความตั้งใจที่จะสร้างชุมชนเล็กๆ
ให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ กินเป็น อยู่เป็น
อีกทั้งให้เป็นชุมชนที่อยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อม 
ด้วย แนวคิด Zero Waste Farmer Market


ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงาน
ณ โรงเรียนทอสี ซ.ปรีดีฯ๔๑ (ซ.เอกมัย ๒๒)
“ตื่นนอนแต่เช้า ตักบาตรข้าวสาร เลือกซื้ออาหารชุมชน
ขนขยะมาขาย ใช้ชีวิตเรียบง่าย พึ่งพาตนเองแบบพอเพียงในวิถีคนเมือง”
๘.๓๐-๙.๐๐ น. ตักบาตรข้าวสาร วิถีเรียบง่าย พร้อมฟังธรรมะยามเช้า
๙.๐๐-๑๔.๐๐ น. เลือกซื้อสินค้าชุมชนถึงบ่ายสองโมง
แล้วพบกัน…..ครับ

S__110174218

 

439888