“มนต์รักภาษาถิ่น”

เช้าวันนี้ (๓๐ มิ.ย. ๖๐ ) หลังจากเสร็จกิจกรรมหน้าแถวในตอนเช้า

โครงการมนต์รักอักษรได้จัดกิจกรรม “มนต์รักภาษาถิ่น” ขึ้นสำหรับเด็กนักเรียนชั้นประถม

“ภาษาถิ่น” เป็นภาษาที่มีลักษณะเฉพาะ ทั้งถ้อยคำ และสำเนียงการพูด ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ ลักษณะความเป็นอยู่ และวิถีชีวิตของผู้คน ในท้องถิ่นของแต่ละภาคของประเทศไทย

วันนี้คณะครูสาระภาษาไทยจึงจัดการแสดง “รำสี่ภาค” ก่อนการแสดงคุณครูออกมาพูดสำเนียงของแต่ละท้องถิ่นเพื่อให้เด็กๆ ได้ฟัง จากนั้นเป็นการรำสี่ภาค ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของแต่ละภาค ที่สื่อออกมาเป็นภาษาท่าทางของแต่ละท้องถิ่นที่มีลักษณะเฉพาะตัว และงดงามให้เด็กๆ ได้ชม พร้อมกับการได้เรียนรู้ภาษา วัฒนธรรมที่มีความแตกต่างกัน เพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์มรดกไทย

การแสดงวันนี้ ขอขอบคุณคุณครูโหน่งและคุณครูแนน ที่ช่วยฝึกซ้อมการแสดงให้กับเด็กๆ ขอบคุณนักแสดงที่มีความเพียรและความอดทน ในการฝึกฝนตนเอง และขอขอบคุณผู้ปกครองและคุณครูที่เสียสละเวลามาร่วมแสดงกิจกรรมกับเด็กๆ ในวันนี้ค่ะ

 

 

คุณหทัยรัตน์ บุตรยิ่ง (ครูโหน่ง) ครูประจำชั้น ป.๕
คุณยลรวี โรจน์ทอง (ครูแนน) ครูประจำชั้น ป.๕