ความสุขของการเป็นพ่อแม่ผู้แสดงโลก

การเป็นพ่อแม่ที่ดีต้องเป็นตลอดเวลาหรือไม่?

ถ้าพ่อแม่มีวิธีคิดแบบนี้ ก็จะมีแต่ลูกเท่านั้นที่เป็นเป้าหมาย ไม่ได้มีช่วงเวลาเป็นของตนเอง พ่อแม่ต้องรู้จักดูแล มีเวลา เพื่อสร้างความสุขให้ตนเองด้วย

เพราะความสุข และความทุกข์ในครอบครัวนั้น จะมีความเชื่อมโยงกันตลอดเวลา

การปฏิบัติธรรมนี้ ก็ถือเป็นการวางบทบาทของพ่อแม่ชั่วคราว เพื่อมาเป็นบทบาทของมนุษย์ผู้หนึ่ง เป็นช่วงของการวางจิตใจโดยไม่ต้องคิดอะไร ให้เวลากับการอยู่กับตัวเอง

การเป็นพ่อแม่นั้น จะเสกให้ลูกเป็นไปตามใจเราตลอดไม่ได้

ความอดทน และความมีสติจึงเป็นสิ่งสำคัญ “การบ่น” เป็นวิธีการที่พ่อแม่มักเลือกทำบ่อย แต่ไม่ค่อยจะได้ผล

ดังนั้น พ่อแม่จึงไม่ควรคาดหวังให้ลูกได้อย่างใจ ต้องเปลี่ยน “ความคาดหวัง” ให้เป็น “ความเมตตา”

ควรสร้างเครื่องมือให้ลูกได้พัฒนา ให้ความเชื่อมั่น และโอกาสกับลูก ให้ลูกยอมรับผลจากการกระทำของตัวเอง

เพื่อลูกของเราจะได้เติบโตขึ้น เป็นที่รักในสายตาคนอื่น ให้คนอื่นเมตตาเขา แม้ในเวลาที่เราไม่อยู่ด้วยเช่นกัน

 

…พ่อแม่ เป็นผู้ส่งต่อ คุณธรรม ความดีงามและความสุขให้แก่ลูก

 

ส่วนหนึ่งจากเทศนาธรรม พระอาจารย์ภูวดล ปิยสีโล

ในการอบรมปฏิบัติธรรมผู้ปกครองโรงเรียนทอสี ครั้งที่ ๔ และ ๕  วันเสาร์ที่  ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐

 

คณะผู้ปกครองและคุณครูโรงเรียนทอสี ขออนุโมทนาสาธุ ในความเมตตาของพระอาจารย์เป็นอย่างสูง

 

#ปฏิบัติธรรมผู้ปกครอง

#บ่มเพาะผู้ปกครอง

#การศึกษาพุทธปัญญา

#โรงเรียนทอสี