พิธีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา

ในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโรงเรียนทอสีจัดพิธีหล่อเทียนพรรษา ตามพุทธประเพณี  โดยมีนักเรียนทุกระดับชั้น คุณครู และผู้ปกครอง  ร่วมกันหล่อเทียนพรรษาในครั้งนี้
จากนั้นในช่วงเช้าวันศุกร์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ชาวทอสีได้ร่วมทำบุญสืบสานประเพณีทางศาสนา ถวายเทียนพรรษา  และจตุปัจจัย  แด่พระภิกษุสงฆ์ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก โดยพระอาจารย์ได้เมตตาแสดงธรรมเทศนา ให้เด็กๆ ได้ทราบความเป็นมาเกี่ยวกับวันเข้าพรรษา ความว่า  

“ตั้งแต่สมัยพุทธกาล เมื่อฝนตกหนักเหล่านกกาก็อยู่ในรัง อีกทั้งในช่วงหน้าฝน ชาวบ้านจะทำนา เวลาพระภิกษุออกบิณฑบาตรก็ไปเหยียบโดนข้าวกล้าของชาวบ้าน  ชาวบ้านมาเห็นข้าวกล้าถูกพระสงฆ์เหยียบเสียหาย จึงพากันติเตียน ต่อมามีคนกราบทูลฟ้องพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์จึงทรงบัญญัติให้มีการจำพรรษาในช่วงหน้าฝน 3 เดือน ให้พระอยู่ประจำที่เพื่อปฏิบัติธรรม และศึกษาความรู้ในพระไตรปิฏก อีกทั้งในสมัยนั้นยังไม่มีไฟฟ้าใช้ ชาวบ้านที่ศรัทธาก็นำไขของพืชมาหล่อเป็นเทียน และนำมาถวายเพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ได้อาศัยความสว่างจากเทียนพรรษา ในการศึกษาพระธรรมวินัย และจุดบูชาพระรัตนตรัยเพื่อเป็นพุทธบูชาตลอดพรรษา”

 

การจัดพิธีถวายเทียนพรรษาในครั้งนี้ขออนุโมทนา ฝ่ายวิชาชีวิตนักเรียนประถม ทีมครูและนักเรียนระดับชั้นประถม ๔ ที่ร่วมกันจัดพิธีถวายเทียนพรรษาได้อย่างราบรื่นทุกขั้นตอน