เรียนรู้ธรรมชาตินอกโรงเรียน กับ เด็กๆ อ.๒

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เด็กๆระดับชั้น อนุบาล ๒ มาโรงเรียนกันแต่เช้าเพื่อเตรียมตัวไปทัศนศึกษาที่เสถียรธรรมสถาน

เมื่อเดินทางไปถึง เด็กๆ ได้รู้จักกับวิทยากรใจดี คุณแม่ต่าย (อาสาสมัครทำงานในเสถียรธรรมสถาน) คุณแม่ต่ายเริ่มต้นทักทายสวัสดีกับเด็กๆ จากนั้นจึงชวนเด็กๆ ฝึกสมาธิ ฝึกสติ อยู่กับตนเอง อยู่กับลมหายใจของตนเอง ก่อนที่จะเริ่มต้นทำกิจกรรมในวันนี้

จากนั้นคุณแม่ต่ายพาเด็กๆ เข้าไปสวดมนต์กราบพระบรมสารีริกธาตุ และออกมาทำกิจกรรมวงกลม ทักทายสวัสดีผ่านเพลงต่างๆ และให้เด็กๆร่วมกันทำความดีช่วยกันเก็บใบไม้ที่ร่วงหล่นบนพื้นหญ้าใส่ถุงเพื่อจะนำไปทำเป็นปุ๋ย

กิจกรรมต่อมา คุณแม่ต่ายพาเด็กๆ เดินสำรวจต้นไม้บริเวณรอบๆ เสถียรธรรมสถาน เด็กๆ ตื่นเต้นมากเมื่อเห็นต้นไม้ต้นใหญ่ต้นเล็กหลากหลายประเภท เช่น หญ้า (ไม้คลุมดิน) บัวหลวง (ไม้น้ำ)ต้นศรีมหาโพธิ์ (ไม้ยืนต้น) ม่านบาหลี(ไม้เลื้อย) เป็นต้น

ในขณะที่เด็กๆ เดินชมต้นไม้อยู่นั้นก็มีกระรอก แมลง นก หอยทาก และกิ้งกือ มาแวะทักทายเด็กๆ เมื่อเดินสำรวจธรรมชาติเสร็จแล้ว เด็กๆ ก็นำสิ่งที่พบเจอมาบันทึกในสมุด ก่อนเดินทางกลับโรงเรียน

การมาทัศนศึกษาครั้งนี้ นอกจากเด็กๆ จะได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน และการพึ่งพาอาศัยระหว่าง คน พืช สัตว์ แล้ว เด็กๆ ยังสามารถนำความรู้ที่ได้จากการสังเกต จดจำจากการมาทัศนศึกษาครั้งนี้ มาเชื่อมโยงสู่การเรียนรู้ในห้องเรียนได้อีกด้วย