เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว ป.๑ ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน

เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
แม่ปุ๋ม (คุณแม่น้องอันอัน ป๖ และน้องธรรศ ป.๓) และพ่อกุ๊ก (คุณพ่อน้องปันปัน ป.๕ และน้องแป๋มแป๋ม ป.๓) สละเวลามาร่วมเป็นวิทยากรอาสา สอนเทคนิคการปลูกต้นอ่อนทานตะวันให้แก่นักเรียนชั้นประถม ๑

กิจกรรมนี้เป็นการบูรณาการวิชาวิทยาศาสตร์ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีเข้าไว้ด้วยกัน ให้เด็กๆ ได้เรียนรู้การ “กินเป็น อยู่เป็น”
รู้จักกินอาหารที่มีประโยชน์ โดยได้เรียนรู้ขั้นตอน เริ่มตั้งแต่ การปลูกพืชด้วยการลงมือทำเอง เริ่มต้นจากการปรุงดิน พรวนดิน ใส่ปุ๋ยธรรมชาติ สังเกตการเจริญเติบโตของต้นอ่อนทานตะวัน และเป็นผู้ดูแลไปจนถึงวันที่ต้นอ่อนพร้อมนำมาประกอบอาหาร

เด็กๆ ได้ฝึกการเป็นผู้ใฝ่รู้ ฝึกการสังเกต เฝ้าติดตามผลที่เราลงมือทำเป็นระยะๆ และอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่แม่ปุ๋ม ได้ฝากไว้กับเด็กๆ ก็คือเด็กๆต้องมีคุณธรรมสำคัญ ที่ทำให้งานสำเร็จ นั่นคือ “ความอดทนรอคอย” เพราะการที่จะหวังผลในทันที บางครั้งเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยาก ต้องใช้เวลา รอคอย และปล่อยให้เป็นไปตามขั้นตอนตามธรรมชาติ”

#การศึกษาเริ่มต้นเมื่อคนกินอยู่เป็น
#เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว
#ทอสี
#พุทธปัญญานำสมัย