วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ ๑๐

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ ๑๐) ซึ่งปีนี้เป็นปีแรกที่พระองค์ทรงขึ้นครองราชย์ เป็นพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรี

ทางโรงเรียนทอสีจึงจัดกิจกรรม “วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ ๑๐” ขึ้นในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เพื่อเป็นการแสดงถึงพลังสามัคคี ความจงรักภักดีและเป็นการถวายพระพรในวาระที่พระองค์ ทรงมีพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา

โดยมีคุณครูแหม่ม อาภาภัทร ไชยประสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนทอสี เป็นประธานในพิธี จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย ถวายความเคารพ วางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

จากนั้นตัวแทนนักเรียนระดับชั้นประถม ๕ กล่าวบทอาเศียรวาทแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ตัวแทนนักเรียนรำถวายพระพรเพลง “สดุดีรัชกาลที่ ๑๐” ลำดับถัดมาเป็นการขับร้องเพลง “มาร์ชวชิราลงกรณ์” และลำดับสุดท้ายตัวแทนเด็กนักเรียนระดับชั้นประถม ๕ ประถม ๑ คุณครู และผู้ปกครอง ร่วมกันขับร้องเพลง “ชาวศิวิไลซ์”

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ต้องขออนุโมทนา ฝ่ายวิชาชีวิตนักเรียนประถม ครูและนักเรียนระดับชั้นประถม ๕ ซึ่งเป็นแม่งาน ที่ร่วมกันจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ ๑๐ ในครั้งนี้ ได้อย่างราบรื่นทุกขั้นตอน และขอชื่นชมนักเรียนทุกคนที่ร่วมพิธีด้วยความตั้งใจ