ทบทวน ถามไถ่ เพื่อก้าวต่อไป ของ “เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว”

ในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา คณะผู้บริหาร และคุณครู โรงเรียนทอสีร่วมกันพัฒนาหลักสูตรเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว ระดับประถมศึกษา
โดยมี คุณครูแจ๊ด พัชนา มหพันธ์ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนปัญญาประทีป หนึ่งในทีมครูคนสำคัญ ผู้เริ่มต้นทำหลักสูตรนี้ มาช่วยรับฟัง วิเคราะห์ แนะนำ แบ่งปัน อย่างมีพลัง

“เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว” เป็นหลักสูตรการบูรณาการที่สำคัญของทอสี ที่มุ่งเน้น “การเรียนรู้แบบเชื่อมโยง” เพื่อให้นักเรียนได้เห็นภาพของความเป็นไปทั้งหมดของสรรพสิ่งในโลกว่าล้วนเชื่อมโยงกัน และส่งผลกระทบต่อกันตามเหตุตามปัจจัย

การเรียนรู้เป็นไปเพื่อพิจารณาให้เกิดปัญญา จากบทเรียนที่โรงเรียนได้ร้อยเรียงไว้ เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกของตัวเองในฐานะมนุษย์
เพื่อให้รู้จักตนเอง เข้าใจผู้อื่นและเกิดปัญญาในการพัฒนาตน ให้เกิดประโยชน์และความสุขต่อทั้งตนเองและผู้อื่นได้ในที่สุด