“ภาษาไทย ไม่ยาก อย่างที่คิด”

เช้าวันนี้ (๑ ส.ค.๖๐) ฝ่ายวิชาชีวิตผู้ปกครองจัดการอบรม “หลักภาษาพาสนุก” นำโดย คุณครูโก้ ปิยะ ตั้งพงศ์ธิติ หัวหน้าสาระภาษาไทยและทีมครูสาระภาษาไทย เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่รื้อฟื้นและทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักภาษาไทยและการทำสื่อการเรียนรู้ในการสอนภาษาไทยให้กับลูก

เริ่มต้นด้วยการทบทวนความสัมพันธ์ของ พยัญชนะ สระ และความสัมพันธ์ในการเรียงลำดับตามหลักพจนานุกรมให้ถูกต้องกับกิจกรรม “บุตรานามานุกรม” โดยให้คุณพ่อคุณแม่เขียนชื่อเล่นของลูก และจับกลุ่มเรียงลำดับชื่อตามพจนานุกรมให้ถูกต้อง
จากนั้นเป็นกิจกรรม “เชื่อมโยงความคิดพิชิตภาพปริศนา” เป็นการทายคำจากภาพปริศนา โดยกิจกรรมนี้เป็นหลักสำคัญในการเรียนภาษาไทยที่จะต้องเป็นผู้ที่ช่างสังเกตในการมองภาษารอบตัว

จากนั้นคุณพ่อคุณแม่ได้ลงมือทำสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง สระ ในกิจกรรม “สระซ้อนกล” โดยคุณพ่อคุณแม่จะได้ฝึกการทำบัตรคำ ที่จะทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของสระให้ชัดเจนขึ้น เพื่อให้ลูกๆ เข้าใจง่ายขึ้นและสามารถนำกลับไปทำเล่นกับลูกๆ ได้

ต่อด้วยกิจกรรมสุดท้าย “การทำแผนผังความคิดพิชิตหลักภาษาไทย” เป็นการจับกลุ่มร่วมกันทำแผงผังความคิดเกี่ยวกับเรื่อง สระ ไตรยางค์ มาตราตัวสะกด แล้วสรุปออกมาเป็นแผนผัง เพื่อนำมาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับหลักภาษาไทย ก่อนจบการอบรมทางทีมครูภาษาไทยแนะนำสื่อการสอน แนะนำเทคนิคการสอน และสื่อรอบตัวที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ของลูกๆ ได้

การอบรมครั้งนี้หวังว่าคุณพ่อคุณแม่จะได้ทบทวนความรู้เดิม และได้รับเครื่องมือเกี่ยวกับหลักภาษาไทย เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการใช้ภาษาและสามารถนำไปถ่ายทอดแก่ลูกๆ จนก่อให้เกิดความร่วมมือกันในการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องตามหลักภาษาต่อไป