“วันแม่แห่งชาติ”

“สอนให้ลูก          เรียนรู้         สู้ปัญหา
พัฒนา               ด้วยตน        จนเติบใหญ่
เพราะคนแกร่ง    จะก้าว         ได้ยาวไกล
เพื่อมาเป็น         กำลังไทย    ให้แข็งแรง”
คำขวัญวันแม่ ปี ๒๕๖๐

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โรงเรียนทอสีจึงจัดงาน “วันแม่แห่งชาติ” ขึ้นในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อแม่หลวงของปวงชนชาวไทย และเป็นการถวายพระพรในวาระที่พระองค์ ทรงมีพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยตลอดมา

โดยมี คุณจุฬารัตน์ อินทรมหา (แม่แจง) ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนทอสี เป็นประธานในพิธี จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย ถวายความเคารพต่อพระบรมฉายาลักษณ์ และร่วมกันขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

จากนั้นเป็นการกล่าวคำกลอนถวายพระพรจากเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล ๓ ตัวแทนนักเรียนชั้นประถม ๓ อ่านเรียงความเทิดพระเกียรติองค์ราชินี  ต่อจากนั้นตัวแทนผู้ปกครองชั้นอนุบาล ๓ และประถม ๓ เล่าเรื่อง “พระราชินีในความประทับใจของแม่” ลำดับถัดมาเป็นการแสดงชุด “หนูมีพระราชินี” จากอนุบาล ๓  ต่อด้วยการแสดงจินตลีลาและขับร้องประสานเสียงเพลง “สายใยแผ่นดิน” จากตัวแทนนักเรียนระดับชั้นประถม ๓

วันแม่แห่งชาติ ถือเป็นวันสำคัญของคนไทย ที่นอกจากวันระลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงแผ่พระเมตตาปกเกล้าฯ ชาวไทยให้ความร่มเย็นแล้ว ยังเป็นการระลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของแม่ผู้ให้กำเนิดอีกด้วย

การจัดงานในครั้งนี้ขออนุโมทนา ฝ่ายวิชาชีวิตนักเรียนอนุบาล ทีมครูและนักเรียนระดับชั้นประถม ๓ และอนุบาล ๓  ที่ร่วมกันจัดพิธีถวายพระพรได้อย่างราบรื่นทุกขั้นตอน