เรียนรู้ธรรมชาติกับเด็กๆอนุบาล ๒

เด็กๆ ระดับชั้นอนุบาล ๒ มาโรงเรียนกันแต่เช้าเพื่อเตรียมตัวไปทัศนศึกษาที่ ศูนย์การเรียนรู้ “ป่าในกรุง” จังหวัดกรุงเทพมหานคร
เมื่อถึงป่าในกรุง มีพี่วิทยากรมาคอยต้อนรับเด็กๆ โดยกิจกรรมแรกพี่วิทยากรพาเด็กๆ เดินเข้าไปชมนิทรรศการของป่าในกรุง ก่อนเดินเข้าไปชมห้องนิทรรศการ เด็กๆ ได้ลองสัมผัสกำแพงดินที่อยู่ ๒ ฝั่ง ซึ่งพี่วิทยากรให้เด็กๆ สังเกตความรู้สึกของตนเองเมื่อได้สัมผัสว่ารู้สึกอย่างไร เด็กๆ พากันยกมือและตอบว่า “กำแพงเย็นมากเลยค่ะ” พี่วิทยากรจึงอธิบายต่อว่า ความเย็นที่เด็กๆ สัมผัสได้นั้น เกิดจากกำแพงที่ทำจากดิน ซึ่งเป็นวัสดุที่มาจากธรรมชาติและดินยังดูดซับความชื้นทำให้เด็กๆ รู้สึกเย็นเมื่อได้สัมผัส

จากนั้นเด็กๆ เข้าห้องนิทรรศการเกี่ยวกับความสำคัญและประโยชน์ของต้นไม้ โดยพี่วิทยากรได้อธิบายให้เด็กๆ เห็นถึงความสำคัญของต้นไม้ ที่ในสมัยก่อนป่าไม้อุดมสมบูรณ์ แตกต่างกับปัจจุบันที่มีแต่ตึกและสิ่งก่อสร้าง ส่งผลทำให้เกิดภัยธรรมชาติตามมามากมาย มีช่วงหนึ่งพี่วิทยากรถามเด็กๆ ว่า “เด็กๆ รู้ไหมว่า ทำไมเดี๋ยวนี้ฝนตกแล้ว น้ำถึงท่วม” คำตอบของเด็กๆ มีหลากหลายมาก ไม่ว่าจะขยะอุดตันท่อ ต้นไม้ลดลง ป่าไม้ถูกทำลาย

ต่อจากนั้นเด็กๆ ได้ชมวิดีโอเกี่ยวกับชื่อของเขตต่างๆในกรุงเทพมหานคร ที่ตั้งมาจากชื่อของต้นไม้ เช่น บางลำพู (ต้นลำพู), บางกอก (ต้นมะกอก) เป็นต้น และต่อด้วยการชมวิดีโอเรื่อง “ความสำคัญและประโยชน์ของต้นไม้” และการร่วมเล่นเกมทายชื่อสัตว์สงวนจากภาพให้ถูกต้อง เด็กๆ ต่างพากันยกมือตอบคำถามและร่วมเล่นเกมกันอย่างสนุกสนาน

ต่อจากนั้นเด็กๆ ได้เดินชมธรรมชาติและต้นไม้ที่อยู่บริเวณป่าในกรุง เด็กๆ ได้เจอต้นไม้มากมาย เช่น ต้นยางนา ต้นมะกอก มะขามป้อม ขี้เหล็ก ฯลฯ ระหว่างทางเด็กๆ ยังได้เห็นสัตว์หลายชนิด เช่น ปลา ไก่ ผีเสื้อ เด็กๆ ต่างตื่นเต้นและตั้งใจในการเดินชมต้นไม้และได้สำรวจธรรมชาติ

การมาทัศนศึกษาครั้งนี้ นอกจากเด็กๆ จะได้เรียนรู้และตระหนักถึงความสำคัญของต้นไม้และการรักษาสิ่งแวดล้อมแล้ว เด็กๆ ยังสามารถนำเอาสิ่งใหม่ๆ ที่ได้เรียนรู้ในวันนี้เชื่อมโยงกับหน่วยการเรียนรู้จากโรงเรียน “ถอดรหัสสายใยชีวิต” เพื่อให้เกิดความเข้าใจ เกิดความรัก และช่วยกันดูแลธรรมชาติที่เป็นเพื่อนที่ดีของเราให้อยู่กับเราไปนานๆ