“โลกรอดเพราะเรา เรารอดเพราะโลก”

“ประถมเปล่งบาน” วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐
ละครเล็กๆ ที่เรื่องราวไม่เล็ก ของพี่ๆ ประถม ๖

ละครวันปิดภาคเรียนที่ ๑ ในวันนี้ เริ่มต้นขึ้นจากการบูรณาการวิชาเด็ดดอกไม้ กับ “งานเขียนสร้างสรรค์” ในวิชาภาษาไทยของเด็กๆ ทุกคน ที่นำมาร้อยเรียงเป็น “ละครสร้างสรรค์” ด้วยเรื่องราว และตัวละครต่างๆ ที่สร้างความประทับใจให้แก่ผู้ชม

“สปุ๊กนิก” เด็กหญิงผู้ไม่สนใจใคร ได้ถูกพาเข้าไปในโลกอนาคต ๑๐๐ ปีข้างหน้า จนได้ไปพบกับจตุรเทพทั้ง ๔ ผู้เป็นตัวแทนของธรรมชาติ ที่ต้องการความช่วยเหลือจากสปุ๊คนิก เพื่อช่วยให้ธรรมชาติบนโลกคืนความสมดุลเหมือนเดิม สปุ๊คนิกต้องเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคมากมาย และสุดท้ายสปุ๊คนิกยอมเปลี่ยนตัวเอง เริ่มมองเห็นความสำคัญของผู้อื่น เริ่มเห็นว่าการร่วมแรงร่วมใจของเพื่อนมนุษย์ทำสิ่งที่ดีสามารถช่วยโลกของเราไว้ได้ จึงชักชวนให้เพื่อนๆ มาช่วยกันปลูกต้นไม้ จนทำให้มลพิษต่างๆ หายไป และโลกก็กลับมาสวยสดใสดังเดิม

จากงานเขียนลร้างสรรค์ สู่บทละคร และการแสดง จนมาถึงกิจกรรมสรุปการเรียนรู้ในแต่ละวิชา ที่ใช้การนำเสนอผ่าน เกม และการลงมือทำ ด้วยการนำกิจกรรมบางส่วนในชั้นเรียน มาส่งต่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบและได้ร่วมเรียนรู้เช่นเดียวกับลูก เช่น เกม Bingo หิน ในฐานวิทยาศาสตร์, เกมทายภาพปริศนา สำนวนไทย, เกม Block buster ในฐานภาษาอังกฤษ และการแกะสลักผัก เทียน และเก้าอี้ไม้ เป็นต้น

งาน “ประถมเปล่งบาน” ของพี่ประถม ๖ จบลงด้วยความเรียบง่าย พี่ๆ ได้เรียนรู้และฝึกฝนการนำเสนอเพื่อการ “สื่อสารเป็น” ฝึกการทำงานร่วมกัน แก้ปัญหาร่วมกัน สำหรับผู้ปกครองเองก็ได้มีโอกาสมาสัมผัสและเรียนรู้ พร้อมกับร่วมกันทบทวน สะท้อนความงอกงาม และสิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นในตัวของลูกให้คุณครูได้รับทราบ เพื่อเป็นแนวทางในพัฒนาลูกร่วมกันต่อไป