ปฏิบัติธรรมผู้ปกครอง ครั้งที่ ๗-๘ : พระอาจารย์ชยสาโร

“ถ้าเราอยู่ในปราสาทที่มี ๑๐๐ ห้อง
ใช้ชีวิตอยู่ชั้นล่างแค่ไม่กี่ห้อง
แล้วภาคภูมิใจว่า ห้องใหญ่ หรู สวย
ก็ยอมรับว่า..สวย ดี แต่อยู่ในระดับ..ล่างๆ
ทำไมเราไม่ขึ้นไปข้างบนบ้าง 
อากาศก็ถ่ายเทกว่า ปลอดโปร่งกว่า
อะไรๆ สวยกว่าเยอะ”

คนเราภูมิใจแต่.. ชีวิตด้านนอก
ภูมิใจในความสำเร็จของอาชีพ
ความสำเร็จในสายตาของคนอื่น
แต่ชีวิตเรายังไม่มีแก่นสาร สาระ อะไร
ยังไม่สามารถเป็นที่พึ่ง
ที่ให้ความสุขที่แท้จริงแก่เราได้
พระพุทธองค์จึงตรัสไว้ว่า..
คนเรามีจิตฟุ้งซ่าน วุ่นวาย ก็คิดอย่างหนึ่ง
แต่ถ้าจิตใจไม่ฟุ้งซ่าน ไม่วุ่นวาย ความคิดก็จะ..ดี

เหมือนเราอยู่ชั้นล่าง เดินขึ้นชั้นสอง ชั้นสาม
ทิวทัศน์ก็เปลี่ยนแปลงไป
พอเราขึ้นบนที่สูงมากขึ้น แล้วมองลงมาข้างล่าง
จะเห็นชัดว่าถนนเส้นนี้รถติด เส้นนี้เป็นทางตัน
ไปแล้วเสียเวลาเปล่าๆ
เส้นนี้มี สี่เลน หกเลน คล่องตัว ไม่ค่อยมีอะไรติดขัด
เราจะรู้จะเห็นอะไรทุกสิ่งทุกอย่าง เพราะเราอยู่ที่สูง
จิตใจของเราเต็มไปด้วยความคิด
ความฟุ้งซ่าน วุ่นวาย.. เหมือนเราอยู่ที่ต่ำ
จิตใจที่มีสมาธิ
สามารถปล่อยวางความฟุ้งซ่านลงไปได้
.. เหมือนกับการอยู่ในที่สูง

เพียงแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าการขึ้นที่สูงนั้น เราต้องเดินขึ้น
ชันขึ้น เราจะเหนื่อย เราต้องใช้ความอดทน
แต่ถ้าเราเชื่อมั่นในอานิสงส์หรือผลดีของการขึ้นที่สูง
ก็จะทนได้ ไม่เหนือวิสัย จะให้ง่าย ก็ไม่ง่าย
สิ่งที่มีค่า สิ่งที่ได้มาแล้วภาคภูมิใจ
คือ สิ่งที่ได้มาจากความยากลำบาก
และสิ่งใดที่ได้มาง่ายเกินไป
เราก็มักจะมองไม่เห็นค่าของสิ่งนั้น

ในชีวิตเรา การอยู่ตามสัญชาตญาณนั้น.. ง่าย
อยากจะทำอะไรก็ทำ พูดอะไรก็พูด
ทำตามอารมณ์นั้นไม่ยาก
แต่ถ้าจะทำอะไรที่ต้องฝีนความเคยชิน
ฝืนสัญชาตญาณ ฝืนสันดานเก่านั้น.. ยาก
แต่้ถ้าทำแล้ว ดีต่อเราเหลือเกิน ก็น่าทำ

เพราะฉะนั้น ในการฝึกจิตใจให้ขึ้นที่สูง
ต้องเริ่มต้นให้จิตใจรู้เท่าทันสิ่งทั้งหลายที่อยู่ในสมอง
สามารถแยกแยะว่าอะไรเป็นประโยชน์ต่อชีวิต
อะไรที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อชีวิต
มีกำลัง.. ในการปล่อยวาง
ไม่เผลอไปกับสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์
มีกำลัง.. มีความฉลาด
ในการส่งเสริมสิ่งที่มีประโยชน์ต่อชีวิต
นี่ก็คือเหตุผลที่เราต้อง.. ปฏิบัติธรรม

ส่วนหนึ่งจากการแสดงธรรมของ พระอาจารย์ชยสาโร ในการปฏิบัติธรรมผู้ปกครอง โรงเรียนทอสี และโรงเรียนปัญญาประทีป เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา

ทางคณะครูและผู้ปกครองโรงเรียนทอสี และโรงเรียนปัญญาประทีป ขออนุโมทนา สาธุ ในความเมตตาของพระอาจารย์เป็นอย่างสูง

#บ่มเพาะผู้ปกครอง
#ทอสี
#พุทธปัญญานำสมัย