พ่อ..ผู้แสดงโลก “เรา ทำได้เพื่อลูก จริงนะ”

เสาร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๐

ครั้งแรก กับ การเสวนาเบาๆ
พ่อ..ผู้แสดงโลก “เรา..ทำเพื่อลูกได้..จริงนะ”

การเป็น “พ่อ” มีความหมายยิ่งใหญ่

หากคนเป็นพ่อ ตระหนักรู้ ในบทบาทของตนว่า มีความหมายต่อลูกและครอบครัวมากเพียงใด ย่อมส่งพลังรักนั้นให้เห็นเป็นการกระทำที่กอปรด้วยความเมตตา ทุ่มเท รับผิดชอบ พยายามศึกษาเรียนรู้ เพื่อพร้อมปรับเปลี่ยนตนเอง ให้เป็น “พ่อ ผู้แสดงโลก” ที่งดงามแก่ลูกมากเท่าที่พ่อคนหนึ่งจะทำได้

 

การเสวนาครั้งแรกของคุณพ่อโรงเรียนทอสี ระหว่างคุณพ่อรุ่นพี่ กับ คุณพ่อรุ่นน้อง การได้มาแบ่งปันประสบการณ์ แลกเปลียนความคิดเห็น ถาม-ตอบ เติมเต็มซึ่งกันและกัน ในบรรยากาศสบายๆ ทำให้ผู้ร่วมวงเสวนา ได้รับข้อคิด ได้แบบอย่างในการทำหน้าที่ “พ่อ” กันอย่างเต็มเปี่ยม และทำให้รู้ว่า “พ่อ” คือพลังรักอันยิ่งใหญ่ ที่จะโอบล้อมครอบครัวให้มั่นคง แข็งแรงอย่างแท้จริง

ตลอด ๒ ชั่วโมงกว่า ข้อคิดและประสบการณ์มากมายจากการทำหน้าที่หัวหน้าครอบครัวของ”พ่อ” ได้ส่งผ่านวงเสวนาอย่างเข้มข้น และน่าประทับใจยิ่ง

ขอขอบคุณ : คุณพ่อรุ่นพี่ ผู้ให้เกียรติมาแบ่งปัน
คุณพ่อสน (วิโรจน์ ตั้งอิทธิศักดิ์) คุณพ่อพี่น้ำผึ้ง ป.๕ และน้องต้นโพธิ์ อ.๑
คุณพ่อบ๊อบ (จักรัตน์ บุญวรพัฒน์) คุณพ่อพี่บัดดี้ ป.๔ และน้องเอมี่ ป.๒
คุณพ่อชัย (ธีรเมศร์ จิรอารีชัย) คุณพ่อน้องเชรี ป.๑
คุณพ่อก้อง (ภควัต สุพรรณขันธ์) คุณพ่อน้องชัญญา อ.๓ และคุณพ่อทุกท่านที่มาร่วมเสวนา

part 1

part 2

#พ่อผู้แสดงโลก
#บ่มเพาะผู้ปกครอง
#ทอสี
#พุทธปัญญานำสมัย